Oude handschriften over grondtransacties

Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht herbergt sinds vijf jaar de collecties van de in dat dorp geboren en opgegroeide Jans Brands.

Nieuw-Dordrecht - In de Collectie Brands bevinden zich naast de incunabilia (handschriften uit de Middeleeuwen) 44 handgeschreven documenten uit het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Twaalf van deze documenten gaan over grond aan- en verkopen binnen de gemeente Emmen, waarbij bekende namen voorbij komen van toenmalige, in redelijk goede doen zijnde Emmenaren.

Op de foto ziet men een voorbeeld van zo'n document, vaak voorzien van een zegel van was, waarin onder het toezicht van getuigen, een grondtransactie plaatsvond. In dit document is sprake van de overdracht van een groot stuk land in Weerdinge door Willem Jolinge aan zijn zoon Geert op 12 september 1710. Getuigen zijn Scholte Hugo Emmen (uit Emmen), Gerrit Golringe en Hind Ijckinga. De laatste drie personen blijken belangrijke notabelen te zijn geweest, want hun namen komen als getuigen vaak voor op akten.

Andere namen van personen die in Emmen of directe omgeving wonen en grond bezitten om te verkopen, en regelmatig te lezen zijn in akten, zijn: Harmen en Roelof Battinge, Roelof Valtinge en Willem Houwinge uit Weerdinge, Willem Rosing uit Valthe, Hindrick Cremers en Heijne Seubers uit Emmen (grondtransactie in Noordbarge).

Alle andere, zich in de collectie bevindende handgeschreven documenten gaan over huwelijk, echtscheiding, nalatenschap, e.d. elders in ons land.
Een nog heel interessant document is een handgeschreven bekendmaking van Stadhouder Willem V, waarin hij meedeelt dat zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje, zwanger is, en waarin hij de landsburgers voor haar te bidden in de kerk. Daarnaast geeft hij het Eskadron Gardes Corps, om op 11 augustus 1776, van Het Loo naar Barneveld te marcheren en vervolgens naar Zeist, Harmelen, Alphen om in Oranjezaal wacht te houden.