Ontslagen vallen bij Fresenius Hemocare

Emmer-Compascuum - Bij Fresenius Hemocare in Emmer-Compascuum gaan ongeveer 120 mensen hun baan verliezen. Dat is het gevolg van het verplaatsen van een deel van de productie naar een andere locatie van het bedrijf.

Dat heeft de onderneming vandaag bekendgemaakt. Voortaan richt het bedrijf zich in Emmer-Compascuum op de productie van disposables voor therapeutische aferese en autologe bloedtransfusie, alsmede op onderzoek en ontwikkeling voor bloedzaksystemen en disposables. Circa 200 mensen zullen op de locatie werkzaam blijven.

Fresenius Hemocare, een dochteronderneming van Fresenius Kabi, blijft zich inzetten voor haar productielocatie in Emmer-Compascuum en de Nederlandse markt voor de gezondheidszorg  Het bedrijf neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zal in de komende maanden nauw samenwerken met de Ondernemingsraad en de vakbonden om de gevolgen voor de getroffen werknemers zoveel mogelijk te beperken.

Samen met de Nederlandse regering en industriële partners zal het bedrijf ook andere zakelijke mogelijkheden voor de fabriek onderzoeken, zoals het delen van faciliteiten op de productielocatie.

'Gevolgen zoveel mogelijk beperken'

'Het is ons zwaar gevallen dit besluit te moeten nemen.  We voelen ons verantwoordelijk voor onze mensen, en zullen ons best doen om de gevolgen voor de betreffende werknemers te beperken', aldus Jelmer Dijkstra, directeur van Fresenius Hemocare Netherlands. 'De marktomstandigheden dwingen ons er echter toe om ons te richten op producten die we tegen competitieve kosten kunnen produceren in Emmer-Compascuum.'

Niet rendabel

De algehele markt voor bloedtransfusietechnologie is op zich aantrekkelijk, maar een aantal standaardproducten, zoals bijvoorbeeld bloedzakken, wordt geconfronteerd met toenemende prijsdruk door hevige internationale concurrentie en een teruglopende vraag. Onder deze marktomstandigheden is het derhalve niet langer mogelijk de productie van bloedzakken in Emmer-Compascuum rendabel te onderhouden. Disposables voor therapeutische aferese en autologe bloedtransfusie kunnen daarentegen nog wel rendabel worden geproduceerd in Emmer-Compascuum.