Project tegen jeugdwerkloosheid Zuidoost-Drenthe slaat aan

Emmen / Coevorden - Vijf jongeren coachen leeftijdsgenoten naar werk of school. Dat is de kern van het project 2GetThere Zuidoost-Drenthe om vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Het project is een groot succes. Het doel om 40 jongeren te bereiken en begeleiden is ruimschoots gehaald en 53% van de jongeren die 5 maanden geleden gestart zijn met het project zijn inmiddels uitgestroomd naar werk of school.

'Ik vind het heel fijn dat er iemand is die mij, als ik er baat bij heb, kan ondersteunen en dat ik altijd kan overleggen met mijn coach. Iemand van je eigen leeftijd begrijpt beter wat je doet', sldus een deelnemer aan het project. Het project is in december gestart met als doel om schooluitval te voorkomen, de zelfredzaamheid te vergroten en persoonlijke groei te realiseren. Uiteindelijk zijn er 71 jongeren ingestroomd tussen januari en mei van dit jaar.

Jongerencoaches

De jongerencoaches coachen jongeren naar school, werk of een combinatie van beide. Ook vervullen ze een belangrijke brugfunctie naar hulp- en dienstverlening. De jongeren weten elkaar te vinden, spreken dezelfde taal en er is sprake van herkenning en daardoor van lage drempels.

Op de website www.2gettherecoaching.nl kunnen jongeren een coach kiezen die ze het meest aanspreekt. Onder andere via social media en whatsapp houden de coaches op een makkelijke manier contact met de jongeren.

Jongerencoach Frank: 'Als coach ben ik een backup. Als de jongere het even niet meer weet dan bellen of appen ze. Ik kijk mee, geef tips en advies en het vertrouwen waarmee ze net dat stapje verder komen. Wat ook belangrijk is, is dat ons netwerk het een stuk makkelijker maakt om werk te vinden of bij de juiste personen te komen.'

2GetThere richt zich op jongeren tussen de 12 en 27 jaar uit Zuidoost-Drenthe. Jongeren die graag weer willen deelnemen aan de maatschappij of dreigen uit te vallen.

FNV jong lenteheld 2014

In Arnhem wordt het project 2GetThere sinds 2010 succesvol uitgevoerd. De aanpak is eind 2013 benoemd tot één van de drie best practices ter wereld op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding, door de International Labour Organisation. Ook werd het project uitgeroepen tot FNV jong lenteheld 2014. Naast Arnhem en Zuidoost-Drenthe wordt het project uitgevoerd in Rhenen en Renkum.

Eind deze week wordt besloten of het project in Zuid-Oost Drenthe wordt voortgezet. Kijk voor meer informatie over 2GetThere op www.2gettherecoaching.nl.