Collectie Brands (4)

Nieuw Dordrecht - Een van de meest raadselachtige voorwerpen uit de Collectie Brands is een vier pagina's tellend handgeschreven testament uit 1653 van Marie Amélie d' Orange.

Kadertje:

Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht herbergt sinds vijf jaar de collecties van de in dat dorp geboren en opgegroeide Jans Brands. Zijn collectie bestaat uit verschillende verzamelingen: (oude) boeken, (70.000 stuks), en allerlei voorwerpen, (30.000 stuks), variërend van gebruiksartikelen uit grootvaders tijd, tot echte oude, waardevolle museale stukken van historische en archeologische aard. Vrijwilligers zijn nog steeds bezig om al die boeken en voorwerpen te beschrijven en te catalogiseren. Nog steeds worden er, bijna wekelijks, nieuwe ontdekkingen gedaan in de collectie, of wordt informatie verkregen over boeken en voorwerpen, waaruit blijkt hoe bijzonder ze zijn. De komende tijd, zal om de twee weken in deze rubriek een bijzonder boek of voorwerp besproken en gepresenteerd worden.

Het testament

Het testament begint met de woorden: `Willem Hendrik bij der Gratien Godes, Prince van Orange.' Hier wordt bedoeld: Stadhouder Willem lll, die tevens koning van Engeland was door zijn huwelijk met Mary Stuart, koningin van Engeland, Schotland en Ierland. In het testament, dat voornamelijk handelt over het toewijzen van geld en renten, wordt ook Keurvorst Frederik Willem van Brandenburg genoemd. Deze keurvorst was getrouwd met Louise Henriette van Oranje, dochter van de latere stadhouder Frederik Hendrik, jongste zoon van Willem van Oranje.


Ook Phillips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, die een groot deel van zijn leven in Spanje gevangen zat, wordt in het testament genoemd. Dat alles moet haast wel tot de conclusie leiden, dat het testament toebehoort aan Maria van Oranje, gravin van Nassau. Zij was gewoon zichzelf Maria d' Orange te noemen. Zij was de jongste dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Zij was getrouwd met Maurits Lodewijk Hendrik, Paltsgraaf van Simmern.

Ook die laatste naam komt in het testament voor. Maria van Oranje leefde van 1642 tot 1688. Dan blijft de vraag waarom zij al in 1653, elf jaar oud, een testament opmaakte en daarbij de bijgevoegde naam Amalie gebruikte? De enige Marie Amalie in de Oranje-stamboom is Maria Amalia, Prinses van Nassau-Dietz die van 1689-1771 leefde en dus een jaar na de dood van haar `naamgenoot' geboren werd. Het testament zou dus ook een vervalsing kunnen zijn.