Collectie Brands (2)

Vrijwilligers zijn nog steeds bezig om al die boeken en voorwerpen te beschrijven en te catalogiseren. Nog steeds worden er, bijna wekelijks, nieuwe ontdekkingen gedaan in de collectie, of wordt informatie verkregen over boeken en voorwerpen.

Waaruit blijkt hoe bijzonder ze zijn. De komende tijd, zal om de twee weken in deze rubriek een bijzonder boek of voorwerp besproken en gepresenteerd worden. Een van de raadselachtigste voorwerpen uit de Collectie Brands is de Pustaha, ook wel toverboekje of wichelarijboekje genoemd. De boekjes worden al vele honderden jaren gemaakt door de Bataksstammen op Sumatra (Indonesie). In de boekjes worden door de Datu, priester en/of medicijnman, gebeden, spreuken, magische formules, recepten voor medicijnen en wicheltekens opgetekend.

Aanwezige Pustaha

De boekjes worden gemaakt van heel dunne boombast in harmonicavorm met een houten kaft/omslag. Over de hele wereld bevinden zich in musea en privecollecties ongeveer duizend Pustaha; in ons land een tiental. De oudste Pustaha dateert van rond 1750 en komt uit de nalatenschap van een Zeeuws koopman. Van de in de Collectie Brands aanwezige Pustaha is niet bekend hoe oud die is en wat de inhoud van het boekje beschrijft. Verzamelaar Jans Brand kan zich helaas niet meer herinneren hoe hij aan dit boekje gekomen is.