Drenten zijn trouwe stembusgangers

Assen - In 2015 was de opkomst bij de verkiezingen van de Provinciale Staten 51%. Dat is een flinke daling ten opzichte van 2011 (58%). Ondanks dat is deze opkomst in Drenthe al jaren hoger dan in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS.

In de periode 1991-2015 fluctueerde de opkomst bij de provinciale verkiezingen tussen de 46% en 62%. In 2015 was de opkomst 51%, een flinke daling ten opzichte van 2011 (58%). In 2011 bedroeg de opkomst landelijk gemiddeld 47,5%.

Gemeenteraadsverkiezingen

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe varieerde in 2014 tussen 50,9% (Emmen) en 63,6% (Aa en Hunze en De Wolden), met een gemiddelde van 56,6%. In de meeste gemeenten was de opkomst hoger dan in 2010. Slechts twee van de twaalf gemeenten (Westerveld en Noordenveld) kampen sinds 2006 met een steeds lagere opkomst. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen ligt in Drenthe doorgaans behoorlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.