Verkiezingsdebat Provinciale Staten brengt geen duidelijkheid

Assen – De bijeenkomst had woensdagavond na vijf minuten afgesloten kunnen worden. Gespreksleider Pieter Sijpersma vroeg de ongeveer 170 aanwezigen voor wie het debat van invloed zou zijn op zijn stemgedrag. Nog geen tien handen gingen de lucht in.

Voor de rest van de zaal maakte het verloop van het debat geen verschil. Voor hun stond de keuze al vast en velen lieten dat zien door het dragen van door de partij van keuze ter beschikking gestelde gele of groene sjalen, witte bedrukte jasjes of rode jacks. Een avondje vooral preken voor eigen parochie dus in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 18 maart.

Bestuurlijke bezigheidstherapie

In de Statenzaal van het Provinciehuis kruisten de twaalf lijsttrekkers de degens. Aan de hand van thema’s als duurzaamheid, bestuur, natuur, economie, krimp, verkeer en vervoer deden de kandidaten voor Provinciale Staten hun best te overtuigen. Maar nergens vloeide bloed. De debatjes misten scherpte, passie en vuur. De stelling dat de provincies Groningen en Drenthe snel moeten fuseren, kon op niemands warme steun rekenen. De kreet ‘bestuurlijke bezigheidstherapie’ viel, maar de lijstrekkers benadrukten allemaal de noodzaak van verdere samenwerking tussen provincies en gemeenten. Geen lekker punt dus om de kiezer duidelijk te maken waar de verschillen zitten.

Windmolens

Zelfs over een omstreden punt in de provincie als de komst van windmolens wilde het debatvuur niet echt oplaaien. Als de molens er moeten komen vanwege eerder aangegane verplichtingen, dan moeten de inwoners die er de lasten van ondervinden ook meedelen in de lusten, zo werd in verschillende bewoordingen betoogd. Het huidige gebrek aan draagvlak onder de bewoners van de vier Drentse gemeenten waar de molens komen, zit de politici niet lekker. Maar aan welke compensatiebedragen wordt gedacht, werd niet duidelijk.

Wifi in vakantiehuisjes

Eensgezindheid speelde rond de stelling dat er nu moet worden geïnvesteerd in snelle internetverbindingen in het buitengebied. De provinciaal bestuurders willen best geld stoppen in die verbindingen zodat elke boerderij en elk vakantiehuisje kan beschikken over wifi. Waren er dan helemaal geen verschillen? Ja, natuurlijk. Over de vraag of wilde zwijnen voortaan in Drenthe de grond mogen omwoelen, waren de meningen sterk verdeeld en ging twitter los. Het huidige beleid om alle everzwijnen die de provinciegrens passeren af te schieten, moet volgens een aantal partijen worden losgelaten. Maar de aangerichte schade aan tuinen en gewassen moet dan wel worden gecompenseerd.

Ondanks de everzwijnen, edelherten en een loslopende wolf, bracht het debat van bijna twee uur geen duidelijkheid voor de tien aanwezigen die hun stem nog moesten bepalen. Op de afsluitende vraag wie van hun nu wel wist wat te stemmen, werd er geen enkele hand opgestoken. Gezien het tamme verloop van de avond een weinig verbazingwekkend resultaat.
Wat te doen om volgende week woensdag toch een gemotiveerde stem uit te gaan brengen? Misschien de stemwijzer raadplegen?