'Direct sneller internet in buitengebied'

Assen - Het Drents parlement heeft woensdag volmondig erkend dat er snel internet in het buitengebied moet komen. Alle acht partijen stemden in met het Statenstuk 'Hoogwaardige Communicatienetwerken Drenthe (breedband)'.

In dit Statenstuk wordt onder andere voorgesteld om de provincie het voortouw te laten nemen in het (helpen) opzetten van een zogenoemd Breedbandplatform. Op dit moment worden bewonersinitiatieven ondersteund door een kwartiermaker. Een Breedbandplatform zorgt voor verankering en voorkomt dat coöperaties elk afzonderlijk het wiel moeten uitvinden. Met een amendement op het Statenstuk hebben de Staten het bedrag om het Breedbandplatform op te richten, verhoogd van 100.000 euro (bedrag dat wordt voorgesteld in het Statenstuk) tot 200.000 euro.

Tijdens het debat benadrukten de politieke partijen het belang van de snelheid van het project: 'De schop moet snel de grond in', was het volmondige besluit. Om die reden heeft het Drents parlement besloten om bij een drietal pilots af te zien van eerder vastgestelde criteria, waardoor de voorbeeldprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden.