CDA en D66: 'Sneller breedband internet op platteland'

Regio - Het huidige provinciaal beleid over hoogwaardige communicatienetwerken in Drenthe heeft na bijna twee jaren praten te weinig resultaat laten zien bij het aanleggen van breedband, aldus CDA en D66.

Er is veel besproken, processen zijn in gang gezet, maar Drenthe blijft te veel in de procesgang hangen. De realisatie op korte termijn is van belang omdat inwoners en ondernemers nu al grote problemen hebben door het ontbreken van breedband voorzieningen.

'Niet stellen dat heel Drenthe over vier jaar voorzien is van snel internet maar nu al de handen aan de schop zetten', zegt CDA-fractievoorzitter Dick Dijkstra. 'En daarom gaat D66 samen met het CDA een amendement indienen bij de komende vergadering van Provinciale Staten als het Statenstuk 2015-671 ‘Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe (breedband) behandeld wordt', zegt D66-statenlid Jurr van Dalen. Beide partijen zijn van mening dat het proces nu te stroperig is en er geen zichtbare resultaten worden behaald.

Veranderen

Provincie Drenthe moet aan het roer gaan staan om een brede vraagbundeling op te starten in de zogenaamde ‘witte gebieden’. Hiervoor kan de Provincie gebruik maken van de bestaande coöperaties en het netwerk van de gemeenten.  Daarnaast moet de provincie nadrukkelijker inventariseren welke opties mogelijk zijn. 'Glasvezel is niet heilig, beter breedband voor heel het buitengebied van Drenthe en goed breedband waar nodig', zeggen beide partijen. Beter is niet in alle gevallen goed genoeg en denk ook aan alternatieven zoals glasvezel op lokaal niveau, ontsloten via een of meer straalverbindingen.

Marktvraag

CDA en D66 vragen de provincie verder om een Marktuitvraag te organiseren bij de aanbieders. Wie kan/wil heel Drenthe van sneller breedband voorzien en tegen welke prijs? De uitkomsten van de ‘georganiseerde vraag’ kunnen wellicht als zekerheid dienen.

Beiden Statenleden beseffen dat dit nadrukkelijk een andere houding vraagt van de provincie maar is volgens hen noodzakelijk om versnelling in het hele proces aan te brengen, 'Van regisserend naar initiatiefnemer, van ondersteuner naar koploper', is hun motto.