Kamerleden ChristenUnie bezoeken Philips in Emmen

Emmen - Tweede Kamerleden van de ChristenUnie Carola Schouten en Arie Slob hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Philips Lightning Emmen en het Werkplein Zuidoost Drenthe.

Ook lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen Tjisse Stelpstra en gemeenteraadslid Henk Huttinga waren aanwezig. De reden van dit bezoek lag in hun betrokkenheid bij de regionale werkgelegenheid. Philips in Emmen dreigt in 2016 te sluiten om vervolgens de productie naar Polen te verplaatsen terwijl er behoorlijk winst wordt gemaakt.

De Kamerleden wilden zich ter plekke goed laten informeren, onder meer met het oog op het aanstaande Kamerdebat over deze kwestie dat voor 10 maart staat gepland. Provinciaal ChristenUnie lijsttrekker Tjisse Stelpstra gaf aan erg begaan te zijn met het lot van Philips Emmen, juist ook omdat de provinciale ChristenUnie als één van de belangrijkste thema’s hanteert: 'Gewoon werk voor gewone Drenten!'.

Rondleiding

De Ondernemingsraad van Philips had een uitstekend voorlichtingsprogramma over het bedrijf voorbereid, inclusief een uitgebreide rondleiding. Zowel de lokale directie als de OR gaven aan het van groot belang te vinden dat Philips Lighting Emmen open kan blijven in de toekomst. Het bedrijf is modern en goed georganiseerd en staat dicht bij de klanten, waardoor heel snel op de vraag kan worden ingespeeld. Arie Slob: 'We hopen dat de Taskforce die zich met het vraagstuk van de sluiting bezig houdt goede voorstellen heeft.' De Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes gaat de mogelijkheden na die er zijn om het bedrijf te behouden of onderzoekt alternatieven. 

Lijsttrekker Tjisse Stelpstra: 'Het is verbijsterend dat ogenschijnlijk een beetje meer winst belangrijker is dan werkgelegenheid in Emmen voor een bedrijf dat in Nederland groot is geworden. We zullen Philips daarom ook op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreken en verwachten ook dat de minister dat doet.'

Na Philips werd het Werkplein Zuidoost Drenthe bezocht. Daar vond een gesprek plaats met burgemeester Cees Bijl en wethouder Bouke Arends van economische zaken en werkgelegenheid. Met name het werkgelegenheidsplan Vierkant voor Werk en een vervolg daarop passeerden de revue.

Wethouder Arends: 'Het is van groot belang dat onze regio dezelfde InvesteringsPremieRegeling krijgt als het Eemsdelta gebied heeft gekregen naar aanleiding van het debacle met Aldel. Met deze premieregeling wordt de lokale bedrijvigheid gestimuleerd.'

Vermindering van regels

Daarnaast is vermindering van regels van belang om mensen de kans te geven gemakkelijker in Duitsland aan het werk te gaan. Carola Schouten: 'We zullen deze problematiek niet alleen bij minister Kamp, maar ook bij Asscher onder de aandacht brengen.' De Kamerleden gaven aan graag met behulp van concrete situaties op de hoogte te willen blijven van het wel en wee van de regio Zuidoost Drenthe.

In gesprek met mensen van het Werkplein en een afgevaardigde van werkgevers, bleek dat scholing bijzonder aandacht vraagt. Met name goede vakkrachten op allerlei terreinen zijn vaak onvoldoende aanwezig. Een pleidooi werd gedaan voor een goed leer/werkstelsel, zoals het duale praktijkgerichte onderwijs in Duitsland, meer aandacht voor Duits op de scholen en handel met Duitsland. Goede samenwerking met het bedrijfsleven over de grens biedt kansen. Taal en cultuur zijn daarbij vaak een barrière, maar het kennen en wennen, daar kan aan gewerkt worden. De halve cirkel aan werkgelegenheid en economie rond onze regio binnen Nederland moet een volle cirkel inclusief het Duitse nabijgelegen gebied worden.

Henk Huttinga: 'Ik zie terug op een geslaagd werkbezoek. Het is van groot belang dat onze Tweede Kamerleden hier zijn geweest. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de ChristenUnie zich met concrete resultaten hard heeft gemaakt voor werk in deze regio. Dit bezoek onderstreept dat belang.'