CDA pleit voor terugwinnen grondstoffen uit afvalwater

Assen - De CDA-fractie van Waterschap Hunze en Aa's in Drenthe pleit voor het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater, zoals stikstof, fosfaat en cellulose.

Het CDA wil dus dat de rioolwaterzuivering zodanig wordt ingericht dat grondstoffen worden teruggewonnen. 'Het samenvoegen van kleinere zuiveringsinstallaties tot grotere doelmatiger installaties wordt daarbij niet uitgesloten. Geen rioolwater in het oppervlaktewater, daarover maken gemeenten en waterschap, in goed overleg afspraken', aldus de fractie.  

Het restproduct van de zuivering, het zuiveringsslib, kan en moet volgens het CDA meer energie opleveren in de vorm van biogas, dat ingevoerd kan worden in het aardgasnet. 'Voor zuiveringsslib dat toch moet worden afgezet, moet bij aanbestedingen een duurzame oplossing worden voorgeschreven'.

Overigens is het CDA van mening dat de kosten van het beheer en de lasten voor de burgers niet meer mogen stijgen dan de inflatie.