Europarlementariër Agnes Jongerius bezoekt Zuidoost-Drenthe

Emmen - Europarlementariër Agnes Jongerius brengt vrijdag 27 februari op uitnodiging van de PvdA een werkbezoek aan Zuidoost-Drenthe.

Jongerius is fractielid van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. Zij is vice-voorzitter van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV.

Overleg met directie Philips Lighting Emmen

Jongerius gaat tijdens het werkbezoek onder andere in overleg met directie en ondernemingsraad van Philips Lighting Emmen over de onlangs aangekondigde sluiting van de vestiging. Reden van het overleg is de onzekerheid over het voortbestaan van de vestiging in Emmen. Door deze sluiting dreigen 140 vaste medewerkers en 100 uitzendkrachten hun baan te verliezen.

Ontwikkelingen nieuwe dierenpark

Directeur Frankwin van Beers van Wildlands Emmen gaat Jongerius die dag ook nog informeren over de ontwikkelingen van het in aanbouw zijnde nieuwe dierenpark en theater. Hij staat hierbij ook stil bij de werkgelegenheid en de betrokkenheid van de regionale bedrijven. Zij sluiten dit bezoek af met een rondleiding over de bouwplaats.

Rondgang door De Weiert

Na de rondleiding door het nieuwe dierenpark wordt het bezoek voortgezet met een wandeling door winkelcentrum De Weiert. Hier is tijd voor een gesprek met publiek en ondernemers. Tevens wordt een bezoek gebracht aan de recent geopende winkel 'Eerlijk Drenthe' van de vakschool PRO Emmen waar leerlingen een opleiding volgen.

Informele bijeenkomst

Tot slot volgt in Coevorden nog een informele bijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeentebesturen, bedrijfsleven, politiek, werknemersorganisaties en onderwijs uit de regio Zuidoost-Drenthe.

Namens het College van B &W zal wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden de bijeenkomst openen. Aansluitend wordt ingegaan op de werkgelegenheid (werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid) en de sociaal- economische structuur. Het plan Vierkant voor Werk om de hoge mate werkloosheid terug te dringen wordt onder andere besproken. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de belemmeringen, knelpunten in het grensoverschrijdend verkeer waarvan ondernemers en burgers dagelijks hinder ondervinden.