Coevorden kiest voor Emmen-Noord

Klijndijk - Het college van b en w van Coevorden wil de aansluiting Emmen-Noord op de N34 ombouwen naar een ongelijkvloerse kruising. Het college geeft de voorkeur aan deze variant, boven de optie van een aansluiting op de Slenerweg bij Klijndijk.

Beide opties zijn onderzocht door de Provincie Drenthe. Op basis van dit onderzoek en het Mobiliteitsplan van de gemeente Coevorden spreekt het college haar voorkeur uit voor een aansluiting op Emmen-Noord.

Daarmee staat Coevorden lijnrecht tegenover de voorkeur van de raad van Borger-Odoorn, maar vindt zij steun bij een meerderheid van de gemeenteraad van Emmen.

Onderzoek effecten

De provincie Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ontsluiting van de N34 via de Slenerweg en via Emmen-Noord. Uit het onderzoek komt naar voren dat een aansluiting op Emmen-Noord zorgt voor een betere bundeling van de verkeersstromen op de hoofdweg N381. Hierdoor neemt de hoeveelheid verkeer door ’t Haantje en Klijndijk niet toe, wat bij een aansluiting op de Slenerweg wel het geval is. Automobilisten die van de N34 naar de N381 gaan zullen in dit geval sneller door ’t Haantje rijden. Het verminderen van, of voorkomen van, sluipverkeer door ’t Haantje en het bundelen van verkeer op de N381 zijn uitgangspunten in het gemeentelijk Mobiliteitsplan.

Verkeersveiligheid

Wethouder Jeroen Huizing: 'Voor ons bestaat over de noodzaak om de N34 verkeersveiliger te maken geen discussie. Wij hebben, mede gelet op de verkeersveiligheid in ’t Haantje, een voorkeur uitgesproken voor een aansluiting van de N34 op Emmen-Noord. Mocht de provincie kiezen voor de variant Slenerweg, dan verwachten wij dat ze ook gaan kijken naar de effecten op het verkeer dat door ’t Haantje komt en dat ze maatregelen treffen om ongewenst sluipverkeer door ’t Haantje te verminderen en de veiligheid voor fietsers te verbeteren.'

Lees ook:
Raad Borger-Odoorn: 'Nieuwe afslag N34 beste optie'
Wakker Emmen wil afslag Emmen-Noord openhouden
Emmer raad laat zich bijpraten over afslag Emmen-Noord
Werkgroep onderzoekt aansluiting N34