50Plus: 'Goedkoper openbaar vervoer voor ouderen'

Assen - Daar waar de ene partij in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen graag inspeelt op de landelijke politiek (SP), houdt de andere partij het Haagse gekonkel het liefst zo ver mogelijk buiten de deur. Zoals 50plus Drenthe.

De in 2009 opgerichte partij deed het in 2011 goed en behaalde in diverse provincies 1 of 2 zetels (in Drenthe net niet). Aan de stijgende lijn in de peilingen kwam in 2013/2014 een eind, toen er gedoe ontstond rondom de Tweede Kamerfractie en met name voorman Henk Krol.

Frank Duut

Inmiddels is de storm weer geluwd en is het aan de mensen in de provincies om de stijgende lijn van de eerste 5 jaar voort te zetten. In Drenthe mag Frank Duut (63) uit Assen dat gaan doen. De voormalige NAM-woordvoerder was eerder politiek actief voor de VVD in Assen en nog een blauwe maandag voor Daadkrachtig Nederland. Hij weet zich bij zijn nieuwe partij gesteund door onder meer Wilma Montanje uit Norg en Jan Fonhof uit Weerdinge, en hoopt samen met hen in Provinciale Staten te komen. ‘Als je ziet hoe de standpunten van 50Plus leven bij de bevolking en als mensen op ons stemmen om de inhoud, moet het zeker mogelijk zijn om 2 of 3 zetels in Drenthe te halen.’

Inkomens en pensioen

Het belangrijkste speerpunt van 50Plus is de inkomenspositie van 50-plussers. In de Eerste Kamer zal gestreden worden voor behoud van het pensioenstelsel, in de provincie voor goede, betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen. Belangrijk onderdeel daarvan is goedkoper en beter openbaar vervoer, tot in de kleinste dorpen in Drenthe: ‘Daarmee kan iedereen zorg- en andere voorzieningen letterlijk bereiken, ook mensen met een AOW of een klein pensioen.’ Behalve goedkoper openbaar vervoer voor ouderen, wil 50Plus dat de provincie zorgt voor bijvoorbeeld goede en veilige bushokjes op de juiste plekken, in overleg met de dorpsraden en ouderenorganisaties.

Kritisch blijven kijken

Het geld dat voor het openbaar vervoer -en andere investeringen in het Vitaal Platteland programma- nodig is, kan worden gehaald uit niet-renderende investeringen: ‘Neem de 20 miljoen euro die in sensortechnologie is gestopt. Het doel was om werkgelegenheid te creëren, maar het heeft nog niet één arbeidsplaats opgeleverd. Als 50Plus willen en zullen wij zeer kritisch naar dit soort voorstellen kijken en wat ons betreft gaat dit geld naar bereikbaarheid en voorzieningen. Naar snel internet, bijvoorbeeld, naast goed openbaar vervoer. Daar hebben we allemaal iets aan en dat levert, direct of indirect, zeker werk op.’

Windmolens: ‘Wij zijn niet tegen duurzame energie, maar dit is een ondemocratisch genomen besluit, een vorm van Stalinistische machtspolitiek. Slappe provinciale bestuurders mogen het uitvoeren. Wij gaan daar niet in mee. Den Haag moet het overdoen en dan eerst met de bevolking overleggen.’

In de rubriek Statenportret belichten we de 12 Drentse lijsttrekkers en hun partij, in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten van Drenthe op 18 maart.

Lees ook:
Statenportret 5:
Wim Moinat (51) van de SP: 'Reken af!'
Statenportret 4: Senioren Belang Noord: 'Strijden voor goede zorg aan de keukentafel'
Statenportret 3: Tjisse Stelpstra (CU): ‘Gewoon werk voor gewone Drenten’
Statenportret 2: Henk Brink (VVD): Drent onder de Drenten
Statenportret 1: Sterk Lokaal: 'Met hard roepen win je niets'
Statenportret 0: ‘Den Haag: Blijf weg uit Drenthe’