Senioren Belang Noord: 'Strijden voor goede zorg aan de keukentafel'

Weerdinge - Aan de keukentafel van zijn woning in Weerdinge treffen we lijsttrekker Bé Hoeksema (63) van Senioren Belang Noord.

 De ervaren politicus -sinds 1975 actief voor onder meer D66 en CDA- heeft deze partij medio vorig jaar in Emmen opgericht, samen met partijgenoot Henk Kruise. Dat gebeurde na een scheuring binnen de Drentse Ouderen Partij. Het duo behartigt nu onder de nieuwe naam Senioren Belang Noord de belangen van de huidige en toekomstige senioren (‘zeg maar iedereen van 50 jaar en ouder’) in de gemeenteraad van Emmen. De ambitie is om die belangen in heel Noord-Nederland te behartigen, onder het motto ‘Zorgen om de zorg’.

Wmo

Zorgen genoeg, momenteel. De keukentafelgesprekken, bijvoorbeeld, die gemeenten voeren met inwoners om te bepalen welke zorg ze nodig hebben in het kader van de nieuwe WMO. Hoeksema maakt zich er in Emmen sterk voor dat de gemeente ook echt goede keukentafelgesprekken voert, en het bijvoorbeeld niet afdoet met een telefoontje. ‘Die gesprekken zijn heel belangrijk voor de mensen. Daar kun je niet zorgvuldig genoeg in zijn.’ Hoewel de WMO een gemeentelijke taak is, kan de provincie er volgens Hoeksema een controlerende en regisserende rol in spelen. Ook als het gaat om de complete zorgsector: ‘Drenthe heeft een mooie toekomst als zorgprovincie en wij moeten zorgen voor goede vestigingsvoorwaarden. Dat is niet alleen van belang voor de Drentse senioren zelf, maar ook voor de werkgelegenheid. De zorg is één van de grootste werkgevers in Drenthe.’

Huisarts in dorpshuis

Senioren Belang Noord wil dat de provincie zich bijvoorbeeld inzet voor een goede ziekenhuisspreiding in Drenthe, kleinschalige verpleeghuiszorg en economisch perspectief voor nieuwe huisartsen. Loslaten is daarbij het toverwoord: ‘Laat de teugels maar vieren en bied kansen voor nieuwe clusters. Als een huisarts een praktijk wil in een dorpshuis of multifunctioneel centrum, sta dat dan toe en stimuleer het zelfs. In combinatie met tandarts, fysiotherapeut en noem maar op. Dat is goed voor de zorg, voor de leefbaarheid en voor de werkgelegenheid in Drenthe.’

Doorwerken

Andere speerpunten van de nieuwe partij zijn: veiligheid (‘senioren moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen woonomgeving’) en het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen die wil werken: ‘Het leven stopt niet bij 65. Wie door wil en kan werken, moet dat kunnen doen. Wij verzetten ons tegen leeftijdsdiscriminatie en stimuleren het dat senioren als zelfstandige actief kunnen blijven, bijvoorbeeld met een goede investeringsregeling voor het midden- en kleinbedrijf.’

Verder wil Senioren Belang Noord zich inzetten voor mooie natuur in Drenthe en het behoud van kleinschalige voorzieningen, ook als het gaat om openbaar vervoer. En Drenthe moet Drenthe blijven. ‘Wij willen de ‘warmte’ in de kleine dorpen en buitengebieden vasthouden en daar hoort geen grootschalig denken bij.’

Windmolens

Windmolens: ‘Je ontkomt er niet aan, er zijn afspraken gemaakt. Wij kunnen er nu nog voor zorgen dat de Drenten niet alleen de lasten krijgen, maar ook de lusten. Maar als er in de toekomst nog weer zulke plannen komen, zijn wij op voorhand tegen.’

Lees ook:
Statenportret 3:
Tjisse Stelpstra (CU): ‘Gewoon werk voor gewone Drenten’
Statenportret 2: Henk Brink (VVD): Drent onder de Drenten
Statenportret 1: Sterk Lokaal: 'Met hard roepen win je niets'
Statenportret 0: ‘Den Haag: Blijf weg uit Drenthe’