‘Ontsluiting N34 bij Emmen-Noord verreweg beste optie’

‘t Haantje / Coevorden – De geplande aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het bestaande viaduct op de N34 tussen ’t Haantje en Klijndijk (Slenerweg) is nog lang geen uitgemaakte zaak.

De discussie over de significante nadelen ten opzichte van de variant Emmen-Noord klinken steeds luider. Vooral de forse toename van de verkeersdruk op de rotonde in Klijndijk weegt zwaar. In februari komt het vraagstuk in de gemeenteraden van Emmen en Borger-Odoorn aan de orde en medio maart neemt de provincie Drenthe een definitieve beslissing.

Verkeersveiligheid

Fractievoorzitter Jenny Streur van BBC 2014, de grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden, is content met het feit dat de gemeenteraden van Borger-Odoorn en Emmen zich in de komende periode intensief gaan buigen over de negatieve gevolgen van het oorspronkelijke plan de N34 ter hoogte van de Slenerweg te ontsluiten. ‘Behalve de verkeerstechnische afweging, staan nu ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen centraal in de discussie.’

Meer draagvlak uit dorpen

Streur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. ‘Het tracé valt weliswaar buiten de Coevorder gemeentegrenzen, maar BBC2014 voelt een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners van ’t Haantje. We zijn een groot voorstander van verkeersveilige en leefbare dorpen in het buitengebied. Voor de inwoners van ’t Haantje, Klijndijk en Emmermeer is het goed nieuws dat vanuit de gemeente Borger-Odoorn inmiddels steeds meer draagvlak komt om te kiezen voor de ontsluiting ter hoogte van Emmen-Noord.‘

Minder keuze voor sluiproute

Volgens Jenny Streur zal dit voor inwoners van ’t Haantje een groot positief effect sorteren. ‘De verwachting is dat het verkeer vanuit de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn en vanuit de richting Borger, Gieten bij een veilige aansluiting nabij Emmen-Noord het dorp ‘t Haantje niet langer als sluiproute zal kunnen gebruiken. Als er voor de optie van de Slenerweg wordt gekozen is dat echter wel het geval. Dit geldt dan met name voor het woon- en werkverkeer vanuit de Monden richting Drachten via de N381.’

Half miljoen goedkoper

Overigens valt de keuze voor Emmen-Noord ook nog eens ruim € 500.000 goedkoper uit. ‘Kiest men definitief voor deze optie dan kunnen provincie en de gemeente Coevorden in gezamenlijk overleg met het vrijgevallen bedrag van een half miljoen euro de verkeerssituatie en leefbaarheid in ’t Haantje verbeteren. Op een zodanige wijze dat de inwoners eindelijk verlost zijn van te hard rijdend verkeer door het dorp.’

Lees ook:
Emmer raad laat zich bijpraten over afslag Emmen-Noord
Werkgroep onderzoekt aansluiting N34
Provincie informeert over nieuwe aansluitingen N34
N34 krijgt toch aansluiting op Slenerweg