Tjisse Stelpstra (CU): ‘Gewoon werk voor gewone Drenten’

Beilen - ‘De provincie heeft in de afgelopen periode veel aandacht besteed aan hi-tec werk, zoals sensortechnologie, maar is dat de werkgelegenheid waar de Drenten op zitten te wachten?' Dat vraagt ChristenUnie-lijsttrekker Thisse Stelptra zich af.

De Beilenaar laat zich het liefst fotograferen in het handenarbeid-lokaal van het Gomarus College in Assen. De school maakt deel uit van de Gereformeerde Scholengroep, waarvan de voormalig gemeentesecretaris bestuursvoorzitter is. 'De Christenunie bestrijdt dat vanaf het begin en wijst er op dat er vooral werk moet komen voor gewone Drenten. Dat was bijvoorbeeld de inzet voor onze succesvolle strijd voor het behoud van de kazerne in Assen. En nu is het ons speerpunt in aanloop naar de verkiezingen: Gewoon werk voor gewone Drenten.’

Spoorlijn Emmen-Veendam

De provincie kan het ‘gewone werk’ op verschillende manieren stimuleren: ‘Bijvoorbeeld door de aanleg van breedband-internet in heel Drenthe, waar wij achter staan, in eigen beheer te doen en door de eigen inwoners te laten uirvoeren. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een spoorlijn Emmen-Veendam. Daar willen we geld voor vrijmaken; enerzijds om heel veel werk te genereren, anderzijds vanwege een goede verbinding tussen de grootste plaats van Drenthe met Groningen en Duitsland. Ook daar is veel laaggeschoolde arbeid beschikbaar.’

'Inhoud is leidend'

Stelpstra, die momenteel als fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Provinciale Staten zit en daarvoor 4 jaar commissielid was (en in de jaren ‘90 Statenlid in Noord-Holland), benadrukt dat zijn partij graag meedenkt met het provinciebestuur, oppositie of niet. Dat gebeurt landelijk, maar ook in de provincie. ‘Inhoud is leidend bij elk standpunt dat wij innemen.’

Zwakke scholen sterker maken

Andere speerpunten zijn het sterker maken van zwakke scholen (‘dat kunnen we als provincie ondersteunen’), het bestrijden van laaggeletterdheid en het stimuleren van naoberschap, het zorgen voor elkaar (‘Dat betekent bijvoorbeeld ook het zoeken van werk voor elkaar’) en het behoud van de natuur. ‘Drenthe is een mooie provincie, waar we kunnen genieten van de natuur. Het is de schepping, die wij respecteren. Dat is een waarde die niet in geld uit te drukken is. Maar dat hoeft ook niet altijd. Er is meer in het leven dan geld alleen.’

Windmolens

‘Wij zijn voorstander van windenergie en houden ons aan de landelijke afspraak die daarover is gemaakt. Wel willen wij meer aandacht voor participatie.’

Lees ook:
Statenportret 2:
Henk Brink (VVD): Drent onder de Drenten
Statenportret 1: Sterk Lokaal: 'Met hard roepen win je niets'
Statenportret 0: ‘Den Haag: Blijf weg uit Drenthe’