Bernard Wientjes gaat Taskforce Philips Emmen leiden

Emmen - Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft een Taskforce in het leven geroepen, die de de toekomst van de armaturenfabriek van Philips in Emmen gaat onderzoeken. Deze staat onder voorzitterschap van Bernard Wientjes.

Bernard Wientjes is voormalig landelijk voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Philips heeft aangekondigd haar vestiging in Emmen eind 2016 te willen sluiten. Dit besluit is genomen na een uitgebreide vergelijking van alle vóór- en nadelen van de drie vestigingen van Philips, die 'in de race' zijn om de vernieuwde armaturenlijn te produceren. Philips heeft de mogelijke productielocaties op basis van objectieve criteria, zoals kosten en innovatiekracht vergeleken. Philips is bereid deze afwegingscriteria en het resultaat van deze afweging, met de taskforce te delen op basis van vertrouwelijkheid.

Taskforce

Philips is bereid de vragen en eventuele gedachten van de taskforce over alternatieven voor een gehele of gedeeltelijke sluiting serieus te beantwoorden en naar mogelijkheid te onderzoeken. De taskforce en de ondersteunende deelnemers (provincie, gemeente, het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW-MKB) erkennen het recht van Philips om te beslissen over de toekomst van haar  onderneming.Philips voelt een zware verantwoordelijkheid voor de medewerkers van de vestiging in Emmen en zal zich inspannen om in elk scenario de negatieve gevolgen voor de werknemers, collectief en individueel, zo beperkt mogelijk te houden (sociaal plan, werk naar werk trajecten etc.)

Opdracht

Commissaris Tichelaar geeft de Taskforce de volgende opdracht: Te onderzoeken of alternatieve bestemmingen voor de Philips- vestiging in Emmen tot de mogelijkheden behoren. Te denken valt aan management buy out (MBO), overdracht aan een mogelijke overnamekandidaat, of andere opties, waarbij de bestaande werkgelegenheid, zoveel als mogelijk is, in stand blijft. Besluitvorming over mogelijke MBO of outsourcing zullen gebaseerd moeten zijn op duurzame lange termijn haalbaarheidscriteria.

De taskforce zal naast het bovenstaande, ook onderzoeken of, wanneer het geheel of gedeeltelijk continueren van de huidige onderneming niet mogelijk blijkt te zijn, het bedrijfsleven in Emmen en omgeving, met eventuele hulp van de lokale ,regionale of landelijke overheid, bij kan dragen de werkgelegenheids- problematiek ten gevolge van de sluiting, zo veel mogelijk te beperken.

De Taskforce en haar werkplanning staat los van, en loopt parallel aan het adviestraject, dat Philips (wettelijk) met de ondernemingsraad (OR) heeft en zal voortzetten. De OR kan geïnformeerd worden over de gang van zaken van de Taskforce.

Leden

Naast Wientjes bestaat de groep uit Geert Lucas (Philips plantmanager in Emmen), Rob Karsmakers (Philips plantmanager in Dracht), Lambert Zwiers, namens VNO-NCW Noord, advisieur Jaap Verhulst namens het ministerie van Economische Zaken, Eddy Diekema en Monique Leijn, namens de provincie Drenthe, Arjen Mewe, namens de gemeente Emmen en ambtelijk secretaris Danny Kerstholt.

De leden van de Taskforce ontvangen geen beloning, behalve, indien gewenst, reis en verblijfkosten. De taskforce rapporteert binnen drie maanden aan Commissaris Tichelaar en aan Philips.

Lees ook:
Dossier 'Sluiting Philips Lighting Emmen'