'Houd als wethouder geen jank-verhaal'

Emmen - VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens is zeer content met de benadering die nu is voorgesteld voor behoud van de Philips-vestiging in Emmen. Topoverleg in samenwerking met de Provincie en Drentse Tweede Kamerleden biedt veel meer soelaas.

Johan Scheltens: 'Samen rond de tafel. Dat is de oplossing die wij een maand geleden al hebben geopperd. Toen kwam het Drentse VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs al met dat voorstel.'

'Als de druk op de ketel komt, dan moet je als verantwoordelijk wethouder geen jank-verhaal houden. Dan moet je ondernemers niet tegen je in het harnas jagen. Dan moet je geen zinloze eisen stellen. Dan moet je niet de straat op, maar juist om de tafel. Dan moet je samen met elkaar kijken wat er nog te redden valt. Dan ga je in goed onderling overleg op zoek naar oplossingen', aldus de VVD voorman.

Concurrentiepositie

Hij sluit daarmee aan op de mening van VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs. Hij vindt, dat bedrijven het beste zelf een inschatting kunnen maken over hun concurrentiepositie op langere termijn. Overheden - en vooral gemeentes - gaan daar niet over.  Erik Ziengs: 'Wat een Overheid wel kan doen, is zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De Overheid kan ook een rol spelen om in goed overleg met alle partijen tot een oplossing te komen. Daarbij helpt het, dat partijen met respect voor elkaars positie het overleg aangaan. Over drie maanden is er meer duidelijkheid over het voortbestaan van Philips Lighting in Emmen. Zo is dat afgesproken.'

Wethouder Arends

De VVD vraagt zich tevens af waar de motie over Re-Shoring is gebleven. Die motie is destijds Raadsbreed aangenomen. In die motie wordt Wethouder Arends opgeroepen zich in te zetten om vestigingen van bedrijven uit andere landen naar Emmen terug te halen. Daarvoor was een flink budget beschikbaar. De VVD vraagt zich af wat Wethouder Arends met die motie gedaan heeft.