CDA wil lagere rente MKB-fonds voor ondernemers

Assen / Emmen - Lijsttrekker Henk Jumelet van het CDA heeft de provincie Drenthe opgeroepen om het MKB-fonds meer te promoten onder Drentse ondernemers. Ook wil hij dat daarvoor de rente wordt verlaagd.

Jumelet deed zijn uitspraken op een bijeenkomst over de economie in Emmen.

Het CDA Drenthe is blij met het zogenaamde MKB-fonds dat vorig jaar door de provincie Drenthe werd ingesteld. Via dit nieuwe (revolverende) fonds is € 13 miljoen beschikbaar voor kansrijke investeringen en innovaties van ondernemers. Het afgelopen jaar is er al wel gebruik gemaakt van dit fonds, maar niet genoeg volgens de partij.

Staatssteun

'Dat kan twee redenen hebben', zegt CDA-lijsttrekker Henk Jumelet. 'Het fonds is nog niet bekend genoeg bij de ondernemers of de gevraagde rente, tussen de 9 en 11 procent, is te hoog. De NOM, die met de uitvoering van het fonds is belast, zegt dat de gevraagde rente marktconform is. 'Dat zal zo zijn, maar ik wil zien of die rente niet lager kan', zegt Jumelet. 'Lagere rente kan volgens de NOM niet, omdat dat als staatssteun wordt gezien.'

Het CDA wil samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen kijken in hoeverre op nationaal en Europees niveau hierin verandering in gebracht kan worden. 'Juist nu de rente zo laag is moet er volgens mij iets aan de rentetarieven te doen zijn, dan help je de ondernemers pas echt', zegt Jumelet. Verder roept hij de provincie op meer in te zetten op promotie van het MKB-fonds. 'We moeten alles aangrijpen om de economie in Drenthe verder op weg te helpen, daar hoort ook de promotie van de mogelijkheden voor ondernemers bij.'

Lastig te financieren

Doel van het MKB-fonds is het geven van een extra stimulans aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het MKB Fonds Drenthe wordt uitgevoerd door de NOM. Het MKB Fonds is een instrument waarmee het Drentse MKB op een laagdrempelige manier in aanmerking kan komen voor financiering van kansrijke initiatieven. Het gaat om projecten waar een kansrijke businesscase onder zit, maar die via private kapitaalmarkt lastig te financieren zijn (vanwege risico, of terugverdientermijn)

Belangrijke criteria voor financiering zijn een kansrijke businesscase en het creëren of behouden van werkgelegenheid in Drenthe. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering uit het fonds heeft de vorm van (achtergestelde) leningen en participaties. Het fonds bestaat uit twee onderdelen: een gericht op innovatie en de ander op ontwikkeling en groei. Hierbij gelden de volgende investeringsbedragen: Voor innovatie 10.000 tot 250.000, voor ontwikkeling en groei vanaf 100.000.