Sterk Lokaal: 'Met hard roepen win je niets'

Assen / Klijndijk - In het eerste Statenportret komt gelijk een ambitieuze nieuwkomer aan bod: Sterk Lokaal, met lijsttrekker Aimée Niebuir-van der Ham uit Klijndijk.

De 40-jarige politica zit sinds kort namens Gemeentebelangen in de raad van Borger-Odoorn en is nu al lijsttrekker van de nieuwe partij Sterk Lokaal.

Logopediste

De van oorsprong Brabantse trok in 1994 naar het noorden, waar ze na haar studie in Groningen bleef werken als logopediste. Via Muntendam kwam ze met haar man in Klijndijk terecht, waar ze in 2009 bewust voor het huismoederschap koos. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al snel was ze op allerlei fronten actief in en voor het dorp. Onder meer als voorzitter van Dorpsbelangen Klijndijk. En nu als raadslid. Dat blijft ze doen, ook als ze in provinciale staten terecht komt (‘die combinatie kan en mag, ik doe het graag’). Tenzij ze wordt benoemd als gedeputeerde, wat zomaar zou kunnen als Sterk Lokaal nu al het succes van de lokale partijen in de Drentse gemeenteraden weet te evenaren met 30 % van de raadszetels.

'Provincies moeten omslag maken'

Aimée-Niebuir wil daar in al haar nuchterheid nog niet op vooruitlopen; eerst maar eens zien of het verhaal van Sterk Lokaal aanspreekt bij de kiezers op 18 maart. En dat verhaal is: ‘Meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, door minder provinciale regelgeving. De rijksoverheid en de gemeenten hebben al een omslag gemaakt, nu de provincies nog. Er wordt nog te veel afgewezen op basis van rigide regels. Dat werkt frustrerend. De provincie moet initiatieven vanuit de inwoners juist stimuleren en faciliteren. Soepeler er mee omgaan. Als het gaat om glasvezelcoöperaties bijvoorbeeld.’

Zonder politieke kleur

Maar lukt het ook om geld binnen te slepen uit Den Haag of Brussel, zonder band met een landelijke partij? ‘Wij weten de wegen net zo goed te bewandelen en zijn zonder politieke kleur zelfs in het voordeel. Wij kunnen de ene keer bij de ene partij aankloppen, de andere keer bij de andere.’

Windmolens: ‘De provincie moet zich harder opstellen, pleiten voor andere vormen van duurzame energie en als het toch met windmolens moet, dan een betere verdeling in Drenthe, in goed overleg met alle gemeenten. Ook hier weer: luisteren naar de inwoners. Dan komen we er met elkaar wel uit.’

'Waarmaken'

De kersverse lijsttrekker is nuchter, pragmatisch en oplossingsgericht: ‘Ik kijk liever naar de mogelijkheden dan naar de problemen. Bovendien: met hard roepen win je niets, met samenwerking veel meer. Je moet ook waar kunnen maken wat je roept.’