Zorggroep Leveste Middenveld en coöperatie artsen gaan samenwerken

Emmen / Hoogeveen - Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) en de onlangs opgerichte coöperatie van vrijgevestigde artsen, het Medisch Specialistisch Netwerk Noord Oost Nederland (MSN NON), hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

In de coöperatie zitten de 145 vrijgevestigde specialisten van de drie ziekenhuislocaties van Zorggroep Leveste Middenveld. Onlangs hebben zij zich verenigd omdat zorg alleen nog integraal gedeclareerd mag worden. De (gefuseerde) maatschappen zijn verenigd in een vakgroep-BV die lid is van de coöperatie. Door in dit verband samen te werken, kunnen de medisch specialisten hun zelfstandig ondernemerschap blijven uitoefenen.

Het zorgaanbod op peil houden of waar nodig uitbreiden. Dat is een van de doelen van de MSN NON. Ook willen de specialisten onderzoeken of ze nieuwe dienstverleningsconcepten kunnen ontwikkelen die het ontstaan of verergeren van medische problemen kunnen voorkomen. En die de patiënt meer zelfredzaam maken. Deze ambities sluiten goed aan bij het meerjarenbeleid van Treant Zorggroep, zoals ZLM vanaf 1 januari 2015 heet.

In korte tijd hebben alle vrijgevestigde artsen die werkzaam zijn op de drie locaties van ZLM in goede harmonie de coöperatie opgericht en zijn er gezamenlijk goede afspraken gemaakt met het ziekenhuis. Voorzitter van de coöperatie is uroloog Peter Kleingeld, vicevoorzitter is cardioloog Michiel Nagelsmit.

Vanuit de coöperatie is de afgelopen maanden al samen met het ziekenhuis meeonderhandeld met de zorgverzekeraars over de contracten voor 2015. Ook is gezamenlijk opgetrokken in de advisering van vakgroepen die qua structuur wat complexer in elkaar steken. De samenwerking legt een stevige basis voor kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorgverlening op de drie ziekenhuislocaties in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen.