Henk Huttinga: 'De revolutie is uitgebleven'

Emmen - ‘De revolutie is uitgebleven. Dit door Wakker Emmen gedomineerde college zet gewoon het beleid van het vorige bestuur voort.’ Voor raadsnestor en ChristenUnie fractievoorzitter Henk Huttinga is dat de grootse verrassing van 2014.

Het langstzittende raadslid van Emmen, hij begon in 1994, had dit niet verwacht gezien de daverende verkiezingszege van de Wakkeren. De partij van René van der Weide was het de afgelopen jaren grotendeels oneens met de wethouders van PvdA en CDA huize en voerde fel oppositie tegen onder meer de komst van windmolens, veranderingen in de uitvoering van de WMO en het Atalanta-project. Huttinga had daarom  gerekend op een duidelijk andere koers van de collegepartij Wakker Emmen. ‘Als het om beleid gaat is er niet veel verschil ten opzichte van de afgelopen jaren.’

Windmolens

De windmolenplannen werden zonder veel verzet verder opgepakt en de aanpak van de WMO verschilt in niets van de aanpak van de door Wakker Emmen verketterde Henk Jumelet. ‘Veel woorden en weinig daden dus. Het is goed voor Emmen dat we verdergaan waar het vorige college eindigde. De invoering van de WMO en de afronding van het Atalanta-project vraagt om stabiliteit.  Ik betwijfel alleen of de Wakker Emmen kiezer het begrijpt,’ aldus Huttinga.
Dat Wakker Emmen, PvdA en CDA vervolgens samen een college vormden noemt Huttinga een dappere maar gewaagde stap. ‘Of ze de eindstreep in 2016 halen? Daar ben ik niet zeker van. Er wordt wel gezegd dat PvdA en CDA Wakker Emmen vuile handen laten maken om daarna het college te laten vallen. Ik moet niets hebben van complot denken. Dus wil daar geen woorden aan vuil maken.’

De bom kan barsten

Huttinga sluit echter ook niet uit dat er onverwacht iets misgaat. ‘Niemand weet waar de kritieke pijngrens van Wakker Emmen ligt. De partij zelf ook niet schat ik in.’ Een uit de hand lopende discussie over een relatief onschuldig onderwerp kan volgens de politicus de bom doen barsten en het college ten val brengen. Tussentijdse verkiezingen mogen in zulke gevallen niet van de kieswet. Een brede coalitie zonder Wakker Emmen ligt dan voor de hand. De kans dat Huttinga aanschuift als wethouder wordt in de wandelgangen als vanzelfsprekend gezien.

Het liefst ziet men de ChristenUnie voorman als wethouder van Financiën. Huttinga wil daar niet teveel over zeggen. ‘Ik wil daar graag op reageren als de situatie zich voordoet. De toekomst voorspellen past niet bij iemand van de ChristenUnie,’ lacht het raadslid.