'Werkloosheid tast leefbaarheid Zuidoost-Drenthe aan'

Assen / Emmen - De Drentse fracties van CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, PVV en D66 hebben gisteren tijdens de Statenvergadering in Assen een motie ingediend, gericht op de sluiting van Philips Lightning Emmen en de werkgelegenheid in Zuidoost-Drenthe.

In de motie wordt geconstateerd dat de afnemende werkgelegenheid in Noord-Nederland, en in het bijzonder in Zuidoost Drenthe, de leefbaarheid van het gebied aantast.

'Een krachtig signaal richting Den Haag en Brussel is nodig om de werkgelegenheid in het Noorden te behouden', aldus de Staten die verzoeken om Gedeputeerde Staten samen met de gemeente Emmen en de provincies Groningen en Friesland bij de ministers hierop aan te dringen.

Alle fracties stemden in met de motie. Deze is te lezen via deze link.

Lees ook:
'Werknemers Philips snappen niets van sluiting'
VVD: 'Philips kan in Emmen andere producten maken'
Philips Lighting Emmen sluit in 2016