CdK Tichelaar vindt sluiting Philips 'verwerpelijk'

Emmen - De onverhoedse mededeling van Philips dat haar fabriek in Emmen sluit, is verwerpelijk en getuigt van 'normoverschrijdend gedrag’'. Dat oordeel velt Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

'Nu al een fabriek opgeven omdat je in 2016 verwacht geen winst meer te maken, is ongelooflijk onfatsoenlijk en vernederend', aldus de Jacques Tichelaar. 'En dat voor een onderneming die de mond vol heeft van maatschappelijk verantwoord ondernemen.'

Het concern heeft besloten de vestiging in Emmen, waar straatlantaarns worden gemaakt, te sluiten en de productie over te hevelen naar Polen. 'Als je voorziet dat je producten naar verwachting over twee jaar te duur zullen zijn, dan ligt het voor de hand om nu te kijken naar maatregelen om dit te voorkomen. Philips neemt die moeite niet eens. Het enige antwoord is gelijk: sluiting', aldus Tichelaar.

'Kil besluit'

In Emmen komen meer dan tweehonderd mensen op straat te staan. Commissaris Tichelaar stoort zich mateloos aan de kille wijze waarop het besluit bekend is gemaakt. 'Het is gebruikelijk in dit land dat bedrijven eerst met relevante partijen, werknemers en overheid, overleggen over ingrijpende zaken. Hier wordt echter laconiek een voldongen feit afgekondigd.' De commissaris roept het kabinet en de Tweede Kamer op om bikkelhard en afwijzend te reageren op de handelwijze van Philips.

Geen vertrouwen

Dat het concern wil proberen haar werknemers van werk naar werk te begeleiden, wekt geen vertrouwen bij het provinciebestuur van Drenthe. Ard van der Tuuk, gedeputeerde economische zaken: 'Emmen ligt in een regio waar weinig arbeidsplaatsen voor handen zijn. We krijgen Europees geld om de werkgelegenheid overeind te houden, en nu presteert onze `nationale trots Philips’ het om daar een pennenstreek door te halen.'

Lees ook:

Philips Lighting Emmen sluit in 2016

Wethouder Arends: 'Massaontslag Philips is onzalig plan'