Staatssecretaris Dekker bezoekt scholen Emmen

Emmen - Staatssecretaris Sander Dekker bezoekt maandag 1 december basisschool De Regenboog en het Hondsrug College. Beide scholen staan bekend om de integratie van ICT in het onderwijs.

In de ochtend is hij samen met een aantal beleidsambtenaren op bezoek bij Viviani basisschool De Regenboog in de wijk De Rietlanden. Het programma bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek met de klassenvertegenwoordigers van de groepen 3 tot en met 8. Ook zal er een gesprek plaats vinden met de voorzitter college van bestuur mevrouw N. Braaksma en Maurice de Hond, initiatiefnemer van het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

Jenaplanschool

Op De Regenboog zijn de eerste stappen naar gepersonaliseerd leren gezet, waarbij de school ook oog blijft houden voor de sociale-,  emotionele- en creatieve ontwikkeling van kinderen. De Regenboog is een Jenaplanschool en wordt gezien als een gemeenschap waar iedereen betrokken is, zijn eigen aandeel levert en daarvoor verantwoordelijk is. Kwaliteitskenmerken die worden verwerkt in het wereldoriënterende aanbod, waarbij de nadruk ligt op ervaringen, met behulp van gesprek, werk, spel en viering en waarbij men aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.

Gebruik van iPad

In de middag wordt Dekker bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het Hondsrug College. Natuurlijk gaat het over ondernemerschap binnen het Entreprenasium, maar ook over het gebruik van de iPad in de klas en het gedifferentieerde leren hiermee. Gepersonaliseerd leren is een belangrijk item in de ingezette koers van het ministerie: onderwijs 2032. Is het onderwijs van nu wel in staat de leerlingen van de toekomst goed voor te bereiden? Worden nog wel de juiste zaken aangeleerd bij onze leerlingen?

Learntoo

Het Hondsrug College heeft het initiatief genomen om scholen in het Voortgezet Onderwijs hier zelf regie op te laten voeren: Learntoo. Een groep van scholen die open en onafhankelijk onderwijs wil realiseren. De staatssecretaris zal de hele middag in gesprek zijn met leerlingen, docenten en de schoolleiding, maar natuurlijk ook verschillende klassen bezoeken.

Beide scholen zijn trots op het feit dat het onderwijs van de toekomst al wordt vormgegeven in Emmen en kijken uit naar het presenteren hiervan aan staatssecretaris Dekker.