Ex-patiënten Intensive Care Scheper Ziekenhuis ontmoeten elkaar

Emmen - Afgelopen zaterdag ontmoetten circa honderd ex-patiënten van de Intensive Care (IC) van het Scheper Ziekenhuis elkaar tijdens een contactdag.

Ook hun familieleden waren aanwezig tijdens de eerste contactdag in Noord-Nederland in deze vorm. De IC van het Emmense ziekenhuis organiseerde deze dag om de patiënten met elkaar in contact te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Een opname op de IC blijkt voor patiënten en hun naasten een ingrijpende ervaring te kunnen zijn. Bepaalde klachten kunnen nadien nog lang aanhouden, zowel op lichamelijk, cognitief als psychisch gebied. Oftewel: het post-IC-syndroom.

Veel herkenning

Zeer illustratief tijdens de contactdag was het verhaal van een man die twee-en-halve maand op de IC heeft gelegen en het verhaal van zijn dochter. Wat ze vertelden leidde tot veel herkenning bij de mensen in de zaal. Met dankbaarheid dat ze het overleefd hebben, maar ook met zorgen over hoe het nu gaat. Tijdens een uitgebreide lunch werden ervaringen tussen patiënten en hun familie uitgewisseld. Dit zorgde voor veel herkenning.

Sprekers vertellen

Verschillende sprekers kwamen afgelopen zaterdag aan het woord. De intensivist legde uit wat er gebeurt tijdens een IC-opname en ook wat het post-IC-syndroom inhoudt voor patiënten en hun familieleden. Diverse klachten kunnen ontstaan, zoals een depressie, angst of een post-traumatische stress-stoornis. De fysiotherapeut vertelde onder meer over de gevolgen van ziek zijn op de spieren en het belang van bewegen na een opname op de IC. De psycholoog besteedde aandacht aan de cognitieve en psychische gevolgen, zoals geheugen- en concentratiestoornissen.

Levendige dromen

Veel ex-patiënten hebben last van delier. Ze hebben dan levendige dromen of zien dingen die er niet zijn. Deze - meestal nare - herinneringen blijven lang doorwerken en kunnen leiden tot veel onbegrip in de omgeving en tot afname van kwaliteit van leven. Ook blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van de ex-IC-patiënten na een jaar weer volledig is teruggekeerd in het arbeidsproces, waardoor het inkomen minder wordt.

Volgend jaar weer

Deze succesvolle contactdag wordt waarschijnlijk volgend jaar herhaald, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid om dit voor geheel Zorggroep Leveste Middenveld te doen.