Pierebadjes Emmen mogen blijven

Emmen - Ieder dorp/wijk heeft de mogelijkheid om een waterspeelplaats te krijgen. Per dorp/wijk neemt de gemeente één waterspeelplaats in onderhoud. Twee voorwaarden uit het nieuwe beleid voor waterspeelplaatsen in de gemeente Emmen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid op 4 november vastgesteld. Belangrijk in het beleid is dat alle speelplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Een andere regel is dat per gebied waar een Erkende Overleg Partner (EOP) actief is, € 25.000,- beschikbaar wordt gesprek vanuit de gemeente voor een waterspeelplaats. Dit gaat om een co-financiering. De EOP moet de andere 50 procent bijleggen. In totaal is voor de waterspeelplaatsen een bedrag van € 560.000,- beschikbaar gesteld.

Sloop

Halverwege 2013 nam het college een besluit om de zestien waterspeelplaatsen in de gemeente Emmen te slopen, omdat ze niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Mede op verzoek van de raad is onderzocht of hiervoor geen andere mogelijkheden waren. Die zijn nu gevonden. Na overleg met de Erkende Overlegpartners over co-financiering en onderhoudskosten, is het nieuwe beleid tot stand gekomen. Zo krijgen de dorpen/wijken hun eigen waterspeelplaatsen.

Onderhoud

Belangrijke aandachtspunten in het beleid zijn dat in elk dorp en elke wijk één speelvoorziening met water mogelijk is, mits er al een mogelijkheid bestaat voor spelen met water in het openbaar gebied. En mits er minimaal 100 kinderen in een dorp of wijk wonen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. De gemeente neemt per dorp of wijk één waterspeelplaats in onderhoud (schoonmaak, reparatiekosten, waterverbruik, etc).

Bestaande waterspeelplaatsen

Met EOP’s in de dorpen/wijken waar al een waterspeelplaats was, zijn afspraken gemaakt over de daar bestaande speelplaatsen. Zo wordt in Angelslo waarschijnlijk één uitgebreide waterspeelplaats volledig vernieuwd, worden er vier gesloopt, waarvan één helemaal verdwijnt. Op de andere drie locaties wordt een waterkraan geplaatst voor ‘spelen met water’. In Nieuw-Weerdinge wordt de waterspeelplaats gesloopt, maar krijgt het dorp hiervoor een speeltoestel. Met een aantal overlegpartners moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.