Oppositie wil werk aan Hondsrugtunnel in december stilleggen

Emmen - Oppositiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en LEF gaan een motie indienen met de bedoeling de werkzaamheden aan de Hondsrugtunnel in Emmen tijdelijk stil te leggen

De vier fracties willen dat tijdens de drukke decembermaand de bereikbaarheid van het centrum optimaal is. Volgens de oppositie zijn de winkeliers van Emmen al genoeg gedupeerd door de werkzaamheden.

Files en opstoppingen

Het winkelend publiek mijdt het centrum vanwege de bouwwerkzaamheden en de verkeershinder. Dagelijks zijn er files en opstoppingen. De afwikkeling van de verkeersstromen richting Emmen-centrum gaat uiterst moeizaam. De winkel-ondernemers hebben het dit jaar al extra moeilijk door alle werkzaamheden, terwijl de decembermaand voor winkeliers qua omzet de belangrijkste maand van het jaar is.

Minder parkeeropbrengsten

Ook wil de oppositie erop wijzen, dat er vanwege minder publiek ook fors minder parkeeropbrengsten zullen zijn. Dus willen de vier partijen dat het college met de bouwers van de tunnel in overleg gaan om te kijken of de bouwwerkzaamheden in december stilgelegd kunnen worden, om pas in januari of februari weer opgestart te worden. Gedurende december moeten verkeerslichten de overlast in goede banen leiden. Op een dusdanige manier, dat de doorstroming vlot verloopt.

Overleg met winkeliersvereniging

Tevens willen VVD, D66, CU en LEF dat het College in overleg gaat met de winkeliersvereniging. Om samen een gereduceerd parkeertarief in te stellen voor de december-periode. Om zo het centrum extra aantrekkelijk te maken gedurende de feestmaand.