Emmen wil 3 miljoen extra voor Wmo

Emmen - Het college en de aanbieders Wmo-schoonmaakondersteuning TSN en Thalia hebben een plan ingediend voor extra gelden van het rijk. Voor de gemeente Emmen is een bedrag aangevraagd van 1,5 miljoen euro in 2015 en 1,5 miljoen euro in 2016.

Het plan voorziet in behoud van werkgelegenheid voor mensen die werken als huishoudelijke hulp en om de landelijke bezuiniging op de huishoudelijke hulp te verzachten.

De gemeente Emmen krijgt volgend jaar te maken met een rijkskorting van 25% op het budget voor de Wmo-schoonmaakondersteuning. 'Dit is een korting van 3,8 miljoen euro. Een maatregel om deze korting op te vangen is dat wij het wassen en strijken van kleding anders gaan organiseren. Daarnaast willen we het geld gebruiken voor scholing', aldus een woordvoerder.

Voor de gemeente Emmen is een bedrag aangevraagd van € 1,5 mln. in 2015 en € 1,5 mln. in 2016. Landelijk is er
€ 115 mln. extra beschikbaar gesteld.

Wasvoorziening en werkgelegenheid

Om de werkgelegenheid te behouden gaan de aanbieders het wassen en strijken van kleding anders organiseren. Voor cliënten blijft daarmee de mogelijkheid bestaan de was thuis te laten doen. Hiervoor wordt wel een bijdrage van de cliënt gevraagd van maximaal € 9,00. De gemeente legt € 12,50 bij. Door extra gelden, een andere werkwijze en een eigen bijdrage van cliënten kunnen we er toch voor zorgen dat het wassen en strijken van kleding onderdeel blijft van de Wmo.

Scholing biedt nieuwe kansen

Ook heeft de gemeente via het plan geld gevraagd voor scholing van huidige medewerkers die werken als huishoudelijke hulp en mogelijk hun baan verliezen. Op die manier krijgen zij de mogelijkheid door te stromen naar een andere functie.

Gezamenlijk plan aanbieders

Het plan dat vandaag bij de aanvraag van het college is ingediend is tot stand gekomen met de twee grootste aanbieders van schoonmaakondersteuning,Thalia Thuiszorg en TSN Thuiszorg. Bij de nadere uitwerking zullen ook Dokter Schoonmaak-ondersteuning en Thuiszorg Heerendordt worden betrokken.

Het plan staat en valt natuurlijk met de toekenning van de gelden door het rijk aan de gemeente Emmen. 'We hebben er alle vertrouwen in dat dit plan goedkeuring zal krijgen', aldus de gemeente.