Geen klachten over muggen

Zwartemeer - Bij Staatsbosbeheer zijn dit seizoen geen klachten binnen gekomen over muggen. Dit is al een aantal jaren zo. "Logisch," volgens Boswachter Jans de Vries, "dat is een teken dat de natuur in evenwicht raakt.

Een paar jaar na vernatting van een veengebied ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Je ziet ook veel meer libellen. Libellenlarven en waterkevers  leven een jaar of soms nog langer in het water en  zijn verzot op muggenlarven. Zo lost de natuur haar eigen problemen op. Zoekend naar evenwicht."

Jans: "Muggenoverlast ontstaat vooral door stilstaand, ondiep water dat regelmatig droog valt. Dan sterven de natuurlijke vijanden van de muggenlarven Dat hebben we de afgelopen tijd zoveel mogelijk proberen te voorkomen.  We kiezen voor permanente droge of  permanent natte omstandigheden.  En die aanpak heeft succes gehad."
 
Maar Jans wijst er met nadruk op, dat muggen zoals de huissteekmug ook elders vandaan kunnen komen: "Een plas water in de dakgoot, een vijvertje in de achtertuin, schaduwrijke bossages: muggen zijn er dol op. En daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen....