Elke week 'iets te beleven' op Koepel Emmen

Emmen - Namens het bestuur van Keep de Koepel maakt secretaris Henk Klaver zich hard voor een koepel in het centrum van Emmen. Klaver: 'Stenen stapelen is niet alleen van deze tijd'.

Klaver: 'Uit alle delen van de gemeente Emmen brachten boeren zo'n 100 jaar geleden al dwergkeien naar o.a. het huidige stadscentrum om daarmee een fundering te realiseren voor de huidige muziekkoepel op de markt. In die lijn willen wij als betrokken Emmenaren onze schouders zetten onder het beleven van het culturele jaar (jaren) van Emmen. Ons steentje bijdragen. Een vernieuwd centrum, dat willen we samen vieren door onze (multi-)culturen te uiten. Uitingen vanuit alle delen van de gemeente Emmen.'

Elke week 'iets te beleven'

'Wij hebben als ambitie de muziekkoepel weer in goede staat te brengen na overname cq. te naamstelling (kosten geraamd 30.000 euro) en kregen daarvoor reeds financiële hulp in de vorm van een subsidie van 10.000 euro (in relatie aanpak jeugdwerkeloosheid). De overige middelen zullen we via crowdfunding bij elkaar halen. Een tweede ambitie is dat er vanaf 2015 elke week 'iets te beleven' valt op en bij de muziekkoepel. De kosten hiervoor hebben we geraamd op 75.000 euro voor 2015 en 2016 waarvan de helft bestemd is voor het organiseren. Hiervoor zullen we financiering uit de samenleving 'gaan halen'.'

Klaver: 'Het herstel en het beheren/invullen van de muziekkoepel past ons inziens uitstekend bij het nieuwe politieke adagium 'van onderop' en 'gebiedsinitiatief'. Wij willen u daarom verzoeken een bedrag van 37.500 euro beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van wekelijkse culturele uitingen in 2015 en 2016.'