Geen adequate oplossing tunnelwand

Emmen - Tijdens een commissievergadering in mei is de gemeenteraad geïnformeerd over de bouw van de Hondsrugwegtunnel en over het loslaten van het buitenste laag van de wand, de zogeheten schollen. Ook is er sprake van scheurvorming en craquelé.

Nader onderzoek door de BAM, als aannemer, heeft nog geen adequate oplossing opgeleverd. In een schrijven aan de raad stelt de gemeente Emmen dat de wand in de huidige uitvoering niet meer voldoet aan de normen zoals deze zijn opgenomen in de verleende omgevingsvergunning.

'Niet te accepteren'

Formeel is er sprake van het bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning als geen afdoende maatregelen worden getroffen. De gemeente Emmen stelt deze situatie als opdrachtgever en vergunningverlener 'niet te accepteren'.

De BAM is verzocht om te komen met een definitieve oplossing voor deze problemen. De tunnel dient in december 2014 opgeleverd te worden aan de gemeente.