De Kunstbeweging neemt werk CQ over

Emmen / regio - De nieuwe stichting De Kunstbeweging neemt deels het werk van het failliete CQ Centrum voor de Kunsten over. De Emmer stichting bestaat een aantal ex-docenten van CQ.

De stichting gaat zich richten op kunstactiviteiten voor scholen en ondersteuning van de amateurkunst. De organisatie krijgt hiervoor 229 duizend euro subsidie van de gemeente Emmen. Eind dit jaar wordt gekeken of de samenwerking in 2015 een vervolg krijgt.

Geen muzieklessen

Het gaat volgens wethouder Bouke Durk Wilms van Emmen nadrukkelijk niet om muzieklessen. Dit is volgens hem een taak van particuliere muziekscholen. De nieuwe stichting krijgt een kantoor in de bibliotheek aan het Noorderplein en levert tien arbeidsplaatsen op.

Na het faillissement van CQ Centrum voor de Kunsten wilde het college dat er zo snel mogelijk een oplossing voor inwoners zou komen, zodat kunst- en cultuuractiviteiten door kunnen blijven gaan.

Amateurkunst

Het college heeft de kunst- en cultuuractiviteiten voor jeugd, jongeren en amateurkunst als prioriteiten benoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om cultuureducatie op scholen en het organiseren van de kunstontmoetingsdag. De ondersteuning van het netwerk amateurkunst en de maand van de amateurkunst zijn tevens benoemd als belangrijke activiteiten.

De stichting krijgt een startsubsidie van 229.708 euro voor de uitvoering van cultuurtaken in 2014. In december van dit jaar volgt een evaluatiemoment en met de uitkomsten van dat moment wordt bepaald hoeveel subsidie zij ontvangen voor de periode 1 januari tot 1 augustus 2015.

Projecten in wijken en dorpen

In 2015-2016 is de gemeente Emmen Culturele Gemeente van Drenthe. Wijken en dorpen spelen een belangrijke rol in het programma. Voor 2015 wordt er een nog te bepalen budget beschikbaar gesteld voor dit programma en daarmee de activiteiten in wijken en dorpen.

Gerelateerd nieuws