Nieuw in Emmen: 'De Kunstbeweging'

Emmen - De Kunstbeweging is een nieuwe organisatie voor kunst en cultuur in de gemeente Emmen.

'De Kunstbeweging' richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor het onderwijs en zich daarnaast toelegt op het ondersteunen van de amateurkunst binnen de gemeente Emmen. De Kunstbeweging beschikt over enthousiaste, bevlogen medewerkers met veel relevante kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst.

Kennis en ervaring die deels voortkomt uit het werk van het projectbureau van CQ in de afgelopen jaren. De Kunstbeweging is van mening dat een organisatie op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in de regio Zuidoost-Drenthe niet mag ontbreken. De gemeente Emmen onderstreept het belang hiervan en stelt De Kunstbeweging financieel in staat om dit werk uit te voeren.

Openbare bibliotheek

Voor het onderwijs levert De Kunstbeweging ondersteuning en advies op het gebied van cultuureducatie, ontwikkelt zij projecten en organiseert cultuureducatieve activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met o.a. scholen, bibliotheken, musea, cultureel erfgoed, gemeentes, provinciale instellingen, kunstenaars en kunstdocenten. Op het gebied van amateurkunst levert De Kunstbeweging ondersteuning aan podia voor (beginnende) artiesten, loketfunctie Hafabra voor de muziekverenigingen en aan het netwerk amateurkunst, Cultuurweb Emmen.

Dit netwerk is per 1 september onderdeel van De Kunstbeweging, waarbij de functie van cultuurkoppelaar gehandhaafd blijft. Samenwerking staat centraal, verbindingen leggen is onze core business. Het kantoor van De Kunstbeweging bevindt zich op de 2e verdieping van de openbare bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen, waarmee samenwerking tussen beide organisaties in de (nabije) toekomst voor de hand ligt.