Wethouder Jisse Otter: 'Voorzieningen moeten op peil blijven'

Emmen - Emmen moet de komende jaren 10 miljoen euro bezuinigen maar het college van B&W is niet van plan zwembaden, sporthallen en dorpshuizen te sluiten.

'Er moet hard gesneden worden maar het voorzieningenniveau in de dorpen en wijken moet op peil blijven.' Deze belofte komt van wethouder Jisse Otter, sinds eind mei de gemeentelijke schatkistbeheerder. Na de zomer komt het college met voorstellen waar de bezuinigingsklappen wel vallen. In november beslist de gemeenteraad hierover tijdens de begrotingsbehandeling. De Wakker Emmen-bestuurder hoopt dat de bezuinigingspijn verzacht kan worden als de Emmenaren minder afhankelijk worden van de gemeente.

'Meer creatieve ideeën'

Hij wijst op de voetbalvereniging Weerdinge die een forse besparing realiseerde door over te stappen op LED verlichting voor haar trainingsveld. Of SVBO waar een veld plaats maakt voor industrie. Als alternatief krijgt men een kunstgrasveld. Dat is ook in de winter goed te bespelen en dus komen er meer kantineinkomsten binnen. `Ik hoop op meer van dit soort creatieve ideeën. Clubs die bij elkaar in de buurt liggen zouden bijvoorbeeld hun trainingsvelden kunnen bundelen', filosofeert Otter voor zich uit. Belonen voor dit soort creativiteit is tenslotte ook bezuinigingen.

Geen lijken in de kast

De gemeente zal het niet dwingen maar wel proberen te stimuleren, benadrukt hij. Otter is tevreden over de samenwerking in het college. Het klikt, ja ook met Bouke Arends (PvdA), de vorige wethouder van financiën.
Er is wel sprake van tegenvallers in de gemeentelijke financieën maar die waren bekend, dus echte lijken in de kast heeft hij nog niet aangetroffen, al heeft hij er wel naar gezocht.

Voor de verkiezingen had hij namelijk heel wat minder vertrouwen in zijn voorganger en het college. Hij beloofde de kamer van Arends grondig te doorzoeken op financiële lijken. Wel wijst Otter er op dat de afgelopen jaren de reserves van de gemeente grotendeels zijn ingezet en dat de portemonnee nu wel leeg is. Gekscherend wijst hij erop dat Wakker Emmen nu echt de baas is in Emmen. Met de rest van het college op vakantie zijn Jisse Otter en Rene van der Weide alleenheersers in Emmen...