Grittologie
Door Roel Grit

Zesjesmentaliteit

Een belangrijke dag vandaag voor eindexamenleerlingen: velen van hen krijgen uitslag van hun examen. Sommigen zakken helaas of hebben een “her”.

Anderen slagen met ruime cijfers of halen hun diploma met de hakken over de sloot. Van “de Nederlandse leerling” wordt vaak gezegd dat hij een zesjesmentaliteit heeft. Aan wie ligt dat eigenlijk?

Neem bijvoorbeeld een docent Frans. Deze kan voor 3 fouten op een proefwerk 1 punt aftrekken en een leerling het cijfer 9 geven, maar zijn zuinige collega kan voor 3 fouten ook 3 punten aftrekken en slechts een 7 geven. En wat is nu het geval? Veel docenten kiezen het aantal-fouten-per-punt zodanig dat het gemiddelde van de klas ergens tussen de zes en zeven ligt.

Iets dergelijks geldt voor landelijke eindexamens. Pas nádat een examenvak is nagekeken stelt het CITO (die de examens maakt) vast hoe “streng” het eindcijfer wordt berekend. Ook het CITO zorgt ervoor dat er voor een vak gemiddeld weer een zes à zeven uitrolt. Stel nu dat alle Nederlandse leerlingen ineens hun stinkende best gaan doen, dan zal dit mechanisme er voor zorgen dat deze uitstekende resultaten door het CITO gemiddeld toch weer op diezelfde zes à zeven uitkomen. De Nederlandse leerling heeft dus geen zesjesmentaliteit, maar veel meer onze docent Frans en het CITO. Zij draaien net zo lang aan de knoppen tot er weer die zes à zeven uitrolt.

Roel Grit (www.roelgrit.nl). Reacties: Roel.Grit@live.nl