Provincie informeert over nieuwe aansluitingen N34

Klijndijk - De provincie Drenthe houdt samen met de gemeente Borger-Odoorn op dinsdag 20 mei een inloopbijeenkomst over de nieuw te realiseren aansluiting op de N34 ter hoogte van Odoorn en Klijndijk.

De N34 moet veiliger worden, zo vindt de provincie. Daarom worden alle gelijkvloerse aansluitingen opgeheven of vervangen door ongelijkvloerse oversteken of aansluitingen. Ook de huidige gelijkvloerse aansluitingen Emmen-Noord (N34/ Odoornerweg) en Odoorn-Noord (N34/Borgerderweg) worden vervangen door ongelijkvloerse.

De nieuwe aansluiting voor Odoorn-Noord wordt gekoppeld aan een verbrede parallelweg, met fietspad, naar de nieuwe aansluiting Exloo. De vervangende aansluiting voor de huidige gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt bij de Slenerweg, de weg tussen Klijndijk en 't Haantje.

Informatiebijeenkomst

Het definitieve plan wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 mei, tussen 16.00 en 20.00 uur in Buffetrestaurant Thijs & Aafke Hoofdweg 41 in Klijndijk. Ook de variant Emmen-Noord wordt toegelicht.

Medewerkers van de provincie, de gemeente Borger-Odoorn en leden van de projectgroep N34 Odoorn/Klijndijk zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Gemeenteraad neemt besluit

Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan zal in het najaar 2014 plaatsvinden met bijbehorende onderzoeken. Hierbij zal o.a. ook de mogelijkheid van de aansluiting Emmen Noord worden onderzocht en toegevoegd. Tijdens deze procedure bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Informatie is beschikbaar op de website van de provincie Drenthe, dorpsbelang Klijndijk en dorpsbelangen Odoorn.