N34 krijgt toch aansluiting op Slenerweg

Klijndijk / 't Haantje - De N34 wordt ter hoogte van Odoorn en Klijndijk toch aangesloten op de Slenerweg, ondanks weerstand bij omwonenden. Volgens de provincie Drenthe heeft een second opinion geen nieuwe inzichten opgeleverd.

'De second opinion geeft aan dat de beleidsuitgangspunten uit 2010 valide zijn en dat de Slenerweg de juiste en logische aansluiting is mits er aanvullende maatregelen worden getroffen’, aldus gedeputeerde Brink (VVD).

De afgelopen periode ontstond er weerstand bij inwoners vanuit de omgeving van Klijndijk tegen de aansluiting op de Slenerweg. De provincie hecht aan een zorgvuldig proces en heeft daarom besloten tot een second opinion. Dit onderzoek, over de uitgangspunten en argumentatie voor de keuze van een aansluiting bij de Slenerweg ten opzichte van Emmen-Noord, heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

Ook Belangen Buitengebied Coevoden (BBC2014), de grote winnaar van de recente gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Coevorden, is geen voorstander van de ontsluiting. Zij beloofde na de verkiezingen zich te blijven inzetten voor inwoners van 't Haantje die last hebben van de sluiproute van Klijndijk naar Noord-Sleen en de Frieslandroute (N381).

Rotonde

Met de keuze voor de aansluiting Slenerweg is het van belang dat het verkeer in de gemeente Borger-Odoorn goed kan afwikkelen via de rotonde aan de buitenzijde van Klijndijk. Daarnaast moet de Slenerweg voor haar nieuwe functie goed worden ingericht. In de plannen is dit het geval.

Emmen blijft goed bereikbaar

Een verplaatsing van de aansluiting Emmen-Noord naar de Slenerweg past binnen de onlangs vastgestelde beleidskaders (GVVP) van de gemeente Emmen. Dit beleid is erop gericht om het verkeer vanuit noordelijke richting naar de kern Emmen vanaf de N34 zoveel mogelijk te bundelen over de Frieslandroute. Hierdoor wordt doorgaand verkeer door het centrum van Emmen zoveel mogelijk ontmoedigd terwijl het centrum goed bereikbaar blijft, aldus de de gedeputeerde. 'Handhaving van de huidige aansluiting (in ongelijkvloerse vorm) zal daarentegen voor extra gebiedsvreemd verkeer op de Odoornerweg zorgen. Dat is niet wenselijk.'

Volgende maand volgt een aantal bijeenkomsten waarbij omwonenden nader worden geïnformeerd over de aanleg.