Informatierapport collegevorming Emmen klaar

Emmen - Het informatierapport om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Emmen is klaar. In het rapport staat dat René van der Weide als informateur adviseert om een college te vormen op basis van vernieuwing, bestuurservaring en stabiliteit.

Daarnaast zet hij in op minimaal 22 raadszetels, vijf wethouders en adviseert om de variant Wakker Emmen plus huidige coalitie partij (PvdA of CDA) en de overige winnaars (D66 of CU) te onderzoeken. De keuze voor een college van Wakker Emmen met een huidige coalitie partner en overige winnaar moet volgens Van der Weide als eerste worden onderzocht. Een driepartijen coalitie kan slagvaardig werken en bovendien is in deze variant vernieuwing, stabiliteit en bestuurservaring aanwezig. De optie van een drie partijen coalitie is door meerdere partijen aangegeven als zijnde een reële optie. Van de huidige coalitiepartijen zijn de PvdA en het CDA in beeld en van de overige winnaars D66 en CU. “Wij willen nu op de inhoudelijke onderwerpen nader onderzoeken of een samenwerking haalbaar is”. Een tweede variant die mogelijk zou zijn is Wakker Emmen + D66 + CU + LEF!. Deze optie heeft niet de eerste voorkeur en wordt voorlopig niet onderzocht.

Windmolens

Om tot een bestuursakkoord te komen adviseert René van der Weide de formateur om te starten met verdiepende gesprekken over een aantal belangrijke thema’s. Het gaat dan om de thema’s: de drie decentralisaties in het sociaal domein, windmolens, Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta, financiën, gemeentelijke organisatie en het uitvoeringsprogramma GVVP. “Aan de hand van deze gesprekken moet duidelijk worden welke partijen inhoudelijk goed kunnen gaan samenwerken. Het biedt bovendien belangrijke informatie voor het conceptbestuursakkoord dat Wakker Emmen gaat opstellen”, aldus Van der Weide. Op basis van het conceptbestuursakkoord wordt er verder gepraat met de partijen met als doel om tot een definitief bestuursakkoord te komen.

Uitnodiging: 8 april

Het informatierapport wordt op 8 april, tijdens een openbare vergadering in de Raadzaal toegelicht.