Nieuwe gemeenteraad Emmen kan aan de slag

Emmen - Tijdens een druk bezochte speciale raadsvergadering op donderdag 27 maart is de nieuwe raad van de gemeente Emmen geïnstalleerd. Aan het begin van de vergadering hebben de raadsleden de eed of belofte en verklaring afgelegd.

Na het officiële gedeelte was een informeel samenzijn in het bruggebouw van het gemeentehuis.De nieuwe raad van de gemeente Emmen bestaat uit 9 fracties: PvdA (6 zetels), CDA (5 zetels), Wakker Emmen (15 zetels), VVD (2 zetels), D66 (3 zetels), DOP (3 zetels), LEF! (2 zetels), GroenLinks (1 zetel) en ChristenUnie (2 zetels).

College-onderhandelingen

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor het vormen van een nieuwe college. Het kan zijn dat raadsleden worden voorgedragen voor benoeming tot wethouder. Dit betekent dat dan nieuwe mensen in de raad komen. Die worden op een later moment geïnstalleerd.