Zuiderkerk nu monument

Emmen - De uit 1923 stammende Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat wordt een gemeentelijk monument. B&W van Emmen leggen het bezwaar van het kerkbestuur naast zich neer.

Sloop of een ingrijpende verbouwing van de kerk of de bijbehorende pastorie is hierdoor verboden. De monumentenstatus was aangevraagd door de erfgoedorganisatie Het Cupyersgenootschap in Arnhem. Zij zet zich in voor behoud van de door architect Cuypers gebouwde panden. Het bestuur van de protestantse kerk Emmen voelde zich overvallen door de aangevraagde monumentenstatus. Zij wil de kerk verkopen en vreest dat dit door de beperkingen moeilijker gaat worden. De verkoop verloopt niet erg vlot. De Voorhof kerk in Angelslo staat ook al jaren te koop.