Negen wensen van drie CDA-fractieleden

Emmen - De drie scheidende CDA-raadsleden Leo Pekelsma, Henrie Wittendorp en Herry Thole, samen goed voor 50 jaar raadservaring hebben elk nog drie wensen.

Ze waren niet herkiesbaar en hebben al afscheid genomen van de raad. In hun lange raadsperiode hebben ze zich ingezet voor de gemeente Emmen maar ook voor hun dorp. Helaas is niet alles gelukt en hebben ze elk nog drie wensen.

Leo Pekelsma: verloedering winkelcentra Nieuw Amsterdam, Schoonebeek en Emmer-Compascuum. Verder stimuleren van de verkoop snippergroen aan burgers en  verbeteren parkeren in wijken en dorpen, zowel op straat als gras.

Henrie Wittendorp:  Realisatie van een zonnepanelenpark in het Rundedal, waardoor de windmolens elders moeten worden geplaatst, Groot onderhoud aan of nieuwe asfaltering van de verbindingsweg tussen Zwartemeer en Klazienaveen, Eemslandweg/Langestraat. Realisatie van een waterbuffer (retentiebekken) ten noorden van het Bargerveen, nabij de Hogeweg, Nieuweweg en Meerwijk te Zwartemeer met diverse recreatieve voorzieningen, als onderdeel uit van de Runde en bufferzone.

Herry Thole: Aanpak van het rommelpark in het centrum van Emmercompascuum, Aanleg van een haven voor plezierboten In Emmercompascuum en opknappen ven het industrieterrein Emmercompascuum. Een deel van deze wensen is reeds in gang gezet, maar is vertraagd of stop gezet.Hopelijk besteed het nieuwe college genoeg aandacht aan deze wensen uit de dorpen.