Installatie nieuwe gemeenteraad

Emmen - Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 27 maart om 19.30 uur wordt de nieuwe raad van de gemeente Emmen geïnstalleerd. Aan het begin van de vergadering leggen de raadsleden de eed of de verklaring en belofte af.

Na het officiële gedeelte is in het bruggebouw van het gemeentehuis een informeel samenzijn. Op 19 maart 2014 hebben stemgerechtigde inwoners hun stem kunnen uitbrengen om zo mee te bepalen welke 39 raadsleden de komende vier jaar in de gemeenteraad zitting hebben. De nieuwe raad van de gemeente Emmen bestaat uit 9 fracties: PvdA (6 zetels), CDA (5 zetels), Wakker Emmen (15 zetels), VVD (2 zetels), D66 (3 zetels), DOP (3 zetels), LEF! (2 zetels), GroenLinks (1 zetel) en ChristenUnie (2 zetels).

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor het vormen van een nieuwe college. Het kan zijn dat raadsleden worden voorgedragen voor benoeming tot wethouder. Dit betekent dat dan nieuwe mensen in de raad komen. Die worden op een later moment geïnstalleerd.