Bijeenkomst over N34 bij Klijndijk uitgesteld

Klijndijk / regio - De inloopbijeenkomst die op dinsdag 25 maart bij restaurant Thijs & Aafke in Klijndijk zou worden gehouden over de nieuwe aansluiting op de N34 bij Odoorn en Klijndijk wordt uitgesteld tot medio april.

De bijeenkomst wordt opgeschort, omdat provincie en gemeente stellen dat er te weinig tijd is om de argumenten vanuit de projectgroep, de omgeving en de gemeentelijke en provinciale politiek mee te wegen in de besluitvorming.

Second opinion

Er wordt nu een second opinion uitgevoerd naar de uitgangspunten en argumentatie die ten grondslag liggen aan de keuze voor een aansluiting bij de Slenerweg o.a. ten opzichte van Emmen-Noord. Aansluitend aan de bijeenkomst wordt in april een definitief besluit genomen over de aansluiting op de N34 bij Odoorn en Klijndijk.

Informatie is beschikbaar op de website van de provincie Drenthe, dorpsbelang Klijndijk (www.klijndijk.info) en dorpsbelangen Odoorn (www.dorpsbelangenodoorn.nl).