Overdracht muziekkoepel Markt

Emmen - Het college van b & w van Emmen is bereid mee te werken aan het behoud van de muziekkoepel op de Markt. De Stichting Muziekkoepel Emmen wil de koepel van de huidige eigenaar, Ondernemersvereniging Emmen overnemen en een actieve functie geven.

De stichting diende hiervoor een plan van aanpak te overleggen waaruit blijkt dat zij de koepel zal opknappen en zorg zal dragen voor actief gebruik van de koepel. Zij heeft hiertoe een plan van aanpak aangeboden, waaruit deze conclusie getrokken kan worden.

Ook wordt voorgesteld Stichting Muziekkoepel Emmen een subsidie te verlenen van €10.000,= voor het herstellen van de koepel. Dit onder voorwaarde, dat het werk wordt verricht  door jongeren in opleiding als leer-werkplek. Het dient tevens als bijdrage tegen de verpaupering van het bouwwerk.