Infoavond over aansluiting Klijndijk N34

Klijndijk - De provincie Drenthe houdt op dinsdag 25 maart een inloopbijeenkomst over de nieuw te realiseren aansluiting op de N34 ter hoogte van Odoorn en Klijndijk.

De N34 moet veiliger worden. Daarom worden alle gelijkvloerse aansluitingen opgeheven of vervangen door ongelijkvloerse oversteken of aansluitingen. Ook de huidige gelijkvloerse aansluitingen Emmen Noord (N34/ Odoornerweg) en Odoorn Noord (N34/Borgerderweg) worden vervangen door ongelijkvloerse.

Presenteren uitkomsten

De uitkomsten van de vorige inloopbijeenkomst, de bijeenkomsten van de projectgroep en het overleg met een groep bewoners uit Klijndijk op 12 maart worden meegenomen in het uiteindelijke besluit. Dit zal worden getoond tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 25 maart 2014, tussen 16.00 en 20.00 uur in Buffetrestaurant Thijs & Aafke Hoofdweg 41 te Klijndijk. Medewerkers van de provincie, de gemeente Borger-Odoorn en leden van de projectgroep N34 Odoorn/Klijndijk zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan zal in het voorjaar 2014 plaatsvinden. Tijdens deze procedure bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Informatie is beschikbaar op de website van de provincie Drenthe, dorpsbelang Klijndijk (www.klijndijk.info) en dorpsbelangen Odoorn (www.dorpsbelangenodoorn.nl).