Actiecomité Klijndijk vreest extra drukte

Klijndijk - De provincie Drenthe wil van de N34 een ‘volwaardige stroomweg' maken. Dit betekent dat de aansluitingen op deze provinciale weg ongelijkvloers zullen worden gemaakt. Een van deze ongelijkvloerse aansluitingen is bij Klijndijk.

Actiecomité Klijndijk

Actiecomité Klijndijk heeft met een brief aan de Staten laten weten dat zij bezorgd is over de extra verkeersdrukte in het dorp als gevolg van de nieuwe aansluiting. Zij stellen een ongelijkvloerse ontsluiting bij Emmen-Noord voor. De brief van Actiecomité Klijndijk is besproken in de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid op 12 februari. Voorafgaand aan de behandeling heeft dhr. Blokzijl namens Actiecomité Klijndijk gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Gesprek

De Statencommissie stelde de gedeputeerde kritische vragen over de plannen rondom de nieuwe aansluiting. Gedeputeerde Henk Brink heeft toegezegd om in gesprek te gaan met de bewoners van Klijndijk om te kijken wat de beste oplossing is. De uitkomsten van het gesprek zal Brink terugkoppelen aan de commissie.