Inwoners tevreden over schoonmaakondersteuning

Emmen - Inwoners van de gemeente Emmen die schoonmaakondersteuning ontvangen, zijn hierover zeer tevreden. Dit blijkt uit een rapport van Menzis Wmo Support met de resultaten van 430 huisbezoeken.

Klanten geven de schoonmaakondersteuning gemiddeld een 7,5 en zijn zeer tevreden over de inzet (8,1), kwaliteit (8,1) en aandacht en interesse (8,1) van de medewerkers van de aanbieders.

Naast de tevredenheid van klanten, is ook gecontroleerd of huizen schoon en leefbaar zijn volgens vastgestelde normen. Hieruit kwam een score van 7,6. De onderlinge verschillen tussen schoonmaakaanbieders zijn sterk afgenomen sinds het onderzoek in april 2013.

Dezelfde hulp

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van klanten groter is, als zij gedurende het hele jaar dezelfde hulp bij het huishouden hebben. Ook is van invloed of er goed overleg is tussen de hulp en de klant over de werkzaamheden die gedaan worden.

Goed blijven luisteren

Aandachtspunt is het tijdig informeren van klanten over wijzigingen in de uitvoering van de schoonmaakondersteuning. Ook blijkt dat klanten die minder tevreden zijn over de kwaliteit, ook vaker in een minder schoon en leefbaar huis wonen. Belangrijk is dus dat aanbieders goed blijven luisteren naar klanten die aangeven niet tevreden te zijn over de kwaliteit en hiervoor ook gericht aandacht hebben.

Onafhankelijk onderzoek

Bij de invoering van de schoonmaakondersteuning is met de gemeenteraad afgesproken dat er in 2013 twee keer een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Op die manier weet de gemeente of de werkzaamheden op een goede wijze worden uitgevoerd of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Het volledige rapport staat op www.emmen.nl/wmo.