'E&O door grote schulden in de problemen'

Emmen - Grote schulden hebben handbalvereniging E&O in zware problemen gebracht. Een grote schuld die niet gisteren of vandaag, maar in de loop van de jaren is opgebouwd, zo stelt de CDA-fractie in Emmen.

Een deel van de schulden bestaat uit huurschuld richting gemeente Emmen. De CDA-fractie zal hieromtrent schriftelijke vragen gaan indienen bij het college door Theo Gerth.

'Terugkijkend zien we dat E&O in 2008 al een grote huurschuld had opgebouwd bij de gemeente Emmen. Er werd toen al gesproken over een betalingsregeling om de huurachterstand weg te werken. Toch heeft het kunnen gebeuren, dat de huurschuld niet is weggewerkt, maar is toegenomen', aldus fractielid Herry Thole.

De CDA fractie is van mening dat alle verenigingen gewoon hun betalingsverplichtingen aan de gemeente moeten voldoen en dat het verenigingsbestuur zelf verantwoordelijk is voor haar financiële status. Dat geldt ook voor E&O. Thole: 'Maar de gemeente had hier ook eerder op kunnen en eerder op moeten treden, toen de huurachterstand niet kleiner maar steeds groter werd.'

De CDA fractie vindt het terecht dat de gemeente de vereniging E&O nu wel onder druk gezet heeft om zich zo te reorganiseren, zodat de huurschuld over een periode van 2,5 jaar afbetaald gaat worden. Dat dit samengaat met de kwijtschelding  van een kwart van de schulden is voor de CDA fractie te billijken, als dit aan het eind van de aflossingsperiode gebeurt  en dit samen gaat met sanering bij E&O.

Om deze situaties bij verenigingen te voorkomen is het volgens het CDA belangrijk dat er een goede bewaking van de huurschulden gebeurt en dat dit ook samengaat met sancties als verenigingen hier niet aan voldoen, bijv.  inkrimping van zaalhuur bij een huurachterstand van meer dan een half jaar. 'Hier is niet alleen de gemeente mee gebaat, maar ook de verenigingen worden hiermee in bescherming genomen om de huurschuld niet  te ver op te laten lopen.  Ze zullen dan gedwongen worden om tijdig hun inkomsten- en uitgavenbeleid aan te passen', stelt Thole.

De CDA fractie zal hieromtrent schriftelijke vragen gaan indienen bij het college.